Vajnorská galéria Typo&Ars oslávi 15 rokov

Okrúhlych 15 rokov si v týchto dňoch pripomína bratislavská Galéria Typo&Ars. Galéria pôsobiaca vo Vajnoroch na Roľníckej 349 pri tejto príležitosti predstaví od 5. decembra 2010 tvorbu manželov Viery Čepcovej a Petra Čepca. Čepec vystaví prierezovú tvorbu olejomalieb z rokov 2000 až 2009 a prvotiny zo smaltu a jeho manželka Viera kolekcie šperkov, ktoré vytvára kombináciou drôtu, sklených korálikov a smaltu. Vernisáž sa uskutoční 4. decembra o 16:00. Agentúru SITA o tom informoval galerista Peter Čepec.
Za 15 rokov existencie pripravila súkromná galéria Typos&Ars 63 výstav, z toho 14 s medzinárodným zastúpením. Svoju tvorbu na nich predstavilo 110 autorov zo siedmich krajín. Štyri z jej výstav boli zaradené medzi súbežné akcie medzinárodného Bienále ilustrácií Bratislava. Ponúkla aj 227 tvorivých dielní pre deti a dospelých, 72 artterapií pre zdravotne postihnutých, 40 kurzov tvorivosti. Na jej konte sú aj štyri publikácie. Galéria, ktorú otvorili v decembri 1995, sa zameriava na grafické techniky a typografiu. Vystavila však aj inštalácie Júliusa Kollera, maľby na skle Michala Škrovinu, či insitnú tvorbu dolnozemských Slovákov z Kovačice. Od roku 2003 v spolupráci s občianskym združením Združenie deti a umenie rozšírila svoje aktivity aj o tvorivé dielne pre deti i dospelých a kurzy tvorivosti.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…