Považská galéria umenia

Obnova.sk Foto

Považská galéria umenia ( PGU ) vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Sídli v objekte na Štefánikovej ul. č. 2 v Žiline. Od júna roku 1999 svoju činnosť Považská galéria umenia vykonáva pod vedením riaditeľa Mgr. Milana Mazúra.

Obnova.sk Foto

Hlavnou aktivitou Považskej galérie umenia je mapovanie moderného a súčasného výtvarného umenia a jeho aktuálnych trendov, jeho prezentácia prostredníctvom relevantných a kvalitných diel regionálnych, ale i zahraničných umelcov. Ďalšou paralelnou aktivitou je odborné spracovávanie, evidencia, získavanie nových prírastkov do zbierkového fondu Považskej galérie umenia a ich následné sprístupňovanie verejnosti. Zbierkový fond galérie v súčasnosti tvorí 3145 výtvarných diel, z toho najpočetnejšie je zastúpená kresba a podstatnú časť zbierky tvoria diela slovenského výtvarného umenia 90. rokov.

Obnova.sk Foto

Koncepcia odborných činnosti Považskej galérie umenia je otvorená, neorientuje sa iba na prezentáciu overených hodnôt a etablovaných výtvarníkov, ale smeruje ku vyhľadávaniu nových umeleckých prejavov a k uplatňovaniu netradičných výtvarno – teoretických prístupov.

Kultúrno – výchovné aktivity PGU sa zameriavajú aj na kontaktné akcie pre základné a stredné školy, poskytuje im pri návštevách výstav v galérii odborný lektorský výklad a realizuje priame stretnutia s výtvarníkmi. V galérii je sprístupnená aj knižnica s umenovednou literatúrou. Výstavy sa uskutočňujú v priestoroch malej výstavnej siene a vo výstavných priestoroch na 1. poschodí v budove galérie.
br>
Navštíviť knižnicu, či prezrieť si aktuálnu výstavu je možné v utorok až piatok v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod., v sobotu a nedeľu od 10,00 hod do 17,00 hod.

Obnova.sk Foto

Považská galéria umenia Žilina
Adresa : gen. M.R.Štefánika 2, P.O.BOX 148, 010 01 Žilina
Telefón : 041/5622 522

Fax : 041/5626 931
http://www.zilina.sk/galeria, e-mail : pgu@gmail.com

Zdroj: Mesto Zilina

Foto: Pre Obnova.sk Tom Tomboy Chmelík (hore), Foto galerie: Archiv a Michal Hrčka – harp (dalšie)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výtvarná Žilina

V Považskej galérii umenia vo výstavných priestoroch na prvom poschodí bude dňa
8. júla od 9,00 hod. sprístupnená výstava pod názvom Výtvarná Žilina 2003, ktorá bude zameraná na prezentáciu diel od 21 výtvarníkov žijúcich v Žiline alebo pochádzajúcich zo žilinského regiónu, ktoré galéria získala do svojho vlastníctva v rokoch 1990 – 2003.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.