V celoštátnej súťaži Fénix – Kultúrna pamiatka roka získalo ocenenie päť projektov

V celoštátnej súťaži Fénix – Kultúrna pamiatka roka získalo ocenenie päť projektov. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová. Majitelia národných kultúrnych pamiatok mohli svoje projekty obnovy ukončené v roku 2018 a 2019 prihlásiť do 31. januára 2021. V deväťčlennej odbornej porote boli zástupcovia Pamiatkového úradu SR, Komory reštaurátorov, Slovenskej Komory Architektov a Spolku architektov Slovenska, Nadácie SPP aj riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR. Laureáti získali osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2018/2019, čestný diplom a finančnú odmenu 10-tisíc eur od Nadácie SPP. Dostali tiež artefakt súťaže – bronzovú sošku bájneho vtáka Fénixa, ktorá symbolizuje znovuzrodenie kultúrnej pamiatky, z dielne akademického sochára Stanislava Mikuša.

Viciaňová priblížila, že do súťaže sa prihlásilo desať projektov. Z nich odborná porota nominovala sedem. Išlo o Zigrayho kúriu v Devíne, Vilu doktora Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši, Zámok v Hlohovci, Historickú záhradu pri zámku v Holíči, Dessewffyovský kaštieľ vo Finticiach v okrese Prešov, Vilu doktora Lüleya v Zlatých Moravciach a Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne.

Cenu v kategórii Komplexná obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky získala Vila doktora Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Porota ju ocenila za ucelenú výtvarno-architektonickú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, diela významného slovenského architekta Milana Michala Harminca. Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli získala za reštaurovanie a vyváženú mieru interpretácie výtvarnej hodnoty cenu v kategórii Čiastková obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Špeciálnu cenu za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky získal Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Porota vyzdvihla mimoriadny počin vlastníka Pavla Kozáčika pri obnove a reštaurovaní a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky pre verejnosť. Porota tiež udelila dve čestné uznania, a to projektom Vila doktora Lüleya v Zlatých Moravciach a Zámok v Hlohovci.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede