Slávnostné odovzdávanie cien Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Obrázok k článku

Od 10. decembra 2015 sa niekoľko pamiatkových objektov môže pýšiť titulom Kultúrna pamiatka roka 2014. Uspeli v rovnomennej súťaži, ktorej poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok (NKP) a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP.

 

V súťažnej kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky titul Kultúrna pamiatka roka 2014 získali:

• Ing. Pavol Strmeň s manželkou za komplexnú obnovu NKP Bašta Pracháreň, ktorá je súčasťou mestského opevnenia v Levoči
• Obec Bučany za komplexnú obnovu NKP Nyáryovská kúria v centre obce Bučany
• Rehoľa menších bratov františkánov za komplexnú obnovu a reštaurovanie Loretánskej kaplnky a bočného oltára Panny Márie Loretánskej v Kostole sv. Barbory v Žiline.
• Vodácky klub Tatran za komplexnú obnovu športového klubu v Bratislave – Karlovej Vsi.

 

Čestné uznania v súťaži získali:

• Bratislavská vodárenská spoločnosť za sprístupnenie a popularizáciu NKP Vodárenské múzeum – Prvá parná čerpacia stanica mestskej vodárne s areálom v Bratislave na Devínskej ceste
• LESY SR, š.p. za záchranu objektu a komplexnú obnovu NKP Vodáreň – drevená veža v Palárikove

SPP spolu s Nadáciou SPP ako dlhodobý partner dotačného programu Obnovme si svoj dom vyhlásila popri hlavnej súťaži aj druhý ročník súťaže Najkrajšia obnovená pamiatka. O víťazovi rozhodlo hlasovanie širokej verejnosti na facebookovej stránke SPP. Sošku “LIKE” a titul Najkrajšia obnovená pamiatka 2014 získala Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Nižný Slavkov za komplexnú obnovu Kostola Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove.

 

Do jubilejného desiateho ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka 2014 bolo prihlásených 15 projektov. O laureátoch rozhodovala odborná porota zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., Nadácie SPP, spoločného nominanta Nadácie SPP a SPP, Fakulty architektúry STU, Komory architektov, Komory reštaurátorov a Združenie historických miest a obcí SR.

Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová socha bájneho vtáka Fénixa a spolu s ňou dostal každý víťaz od partnera súťaže Nadácie SPP finančný šek vo výške 8300 eur.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články