Umelecká akcia pre pri príležitosti rozšírenia Európskej únie

Obnova.sk Foto

Vážené dámy a páni,
k pre realizáciu celoeurópskej umeleckej akcie Vás – európskych umelcov – prosím o pomoc: V den rozšírenia EU by som chcel nechat roztvorit obyvatelmi celej Európy 10 000 slnecníkov na znak novej, zrastajúcej sa a solidárizujúcej sa Európy. Chýbajú mi však ešte úcastníci z Slovensko. Prosím pomôžte mi!
1. Otvorte dna 1. mája 2004 o 12 hod (stredoeurópskeho casu) na rátku
dobu Váš slnecník.

2. Prihláste Váš slnecník co možno najskôr prostredníctvom e-mailu. Uvedte len pocet Vašich slnecníkov a krajinu, napríklad: “2 slnecníky, Slovensko”.

Obnova.sk Foto

Informujte o tomto projekte prosím vela ludí vo svojom okolí. Každý sa
môže zúcastnit. Dalšie informácie nájdete na www.more-umbrellas.de

Please answer in english or in german.
Bitte antworten Sie in Englisch oder auf Deutsch.

Za Vašu pomoc mi dovolte vyslovit srdecné podakovanie!

So srdecným pozdravom
Michael Werner
Dr. Karl Senft Str. 9
93142 Maxhütte
Nemecko
www.more-umbrellas.de
ingrid.michael.werner@freenet.de

Foto: http://www.mch.wz.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Europeana.eu poskytuje 14 mil. materiálov kultúrneho dedičstva

Celý svet môže obdivovať online európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom Európskej digitálnej knižnice Europeana. Na portáli http://www.europeana.eu/portal je k dispozícii vyše 14 miliónov digitalizovaných kníh, máp, fotografií, obrazov, filmov a hudobných klipov z kultúrnych inštitúcií celej Európy. Všetky členské štáty EÚ prispeli k vybudovaniu Europeany, ale ich príspevok je zatiaľ nerovnomerný. Najväčším prispievateľom zostáva Francúzsko s osemnástimi percentami všetkých objektov. “Ak sa má zabezpečiť, aby Europeana predstavovala skutočný prierez európskym kultúrnym dedičstvom, potrebuje ďalší kvalitný materiál zo všetkých členských štátov,” tvrdí Jana Farkašová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Aj Slovensko prispelo svojou troškou, jeho príspevok predstavuje 0,15 percenta zbierok. Pre porovnanie Poľsko prispelo 2,81 percenta. Česko s 0,08 a Maďarsko s 0,07 percenta sú ešte slabšie ako SR.

Vo Fínsku otvorili dve výstavy zo Slovenska

Dve výstavy – plagátovú fotodokumentáciu ministerstva zahraničných vecí SR s názvom Nežná revolúcia a Slovensko dnes, ako aj výber umeleckých fotografií absolventov a študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením docenta Filipa Vanča Photoport I – Volume 1 otvorili dnes vo fínskom meste Jyväskylä. Informačno-umelecká prezentácia Slovenska v Stredofínskej knižnici je každoročne opakovanou novoročnou tradíciou so zámerom priblížiť obyvateľom Jyväskylä, ktoré je družobným mestom Banskej Bystrice, Slovensko ako úspešnú krajinu s vysokým stupňom politickej, hospodárskej, spoločenskej a umeleckej kultúry.