Banská Bystrica: Jubileum Múzea SNP

Obnova.sk Fotografia

Jedna z dominánt mesta – Múzeum SNP si v čase od 11. 5. do 31. 7. 2005 pripomína viacerými podujatiami 50. výročie svojho vzniku.Obnova.sk Fotografia

Sama história múzea sa stala súčasťou obsahovej expozície a odráža tak snahu o zachovanie a sprostredkovanie historických faktov súčasným aj budúcim generáciám. Mimoriadnym medzníkom bolo vlaňajšie 60. výročie SNP, pri príležitosti ktorého bola inštalovaná nová trvalá expozícia „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“.

Za prípravu a realizáciu novej stálej expozície Múzea SNP dostali jej autori, PaedDr. Ján Stanislav, CSc. a PhDr, Mgr. Dezider Tóth, cenu primátora mesta Banská Bystrica za rok 2004. Expozícia svojou formou i obsahom patrí k najmodernejším expozíciám nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte.

Zdroj: Spravodajca Mestského úradu v Banskej Bystrici č. 2/VII, marec – apríl 2005.
(Upravené.)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…