Uhrovec: workshop zameraný na konzerváciu klenieb

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva už 10 rokov realizuje projekt záchrany hradu Uhrovec, jedného z najcennejších príkladov torzálnej architektúry stredovekého hradu na území SR. V súlade s dlhodobým zámerom spomaliť proces degradácie torzálnej architektúry bolo počas trvania projektu zrealizovaných množstvo aktivít, vrátane vybudovania provizórneho prestrešenia renesančného paláca a románskej kaplnky, postupného sanovania najväčších statických porúch, ostraňovania závalov priťažujúcich zvyšky architektúry, za priebežného vykonávania archelogického výskumu.

Súčasťou projektu záchrany hradu Uhrovec je ambícia využiť lokalitu pre rôzne špecializované vzdelávacie aktivity, najmä v oblasti ochrany pamiatok a reštaurovania.

Workshop využíva odborné a praktické skúsenosti, nadobudnuté počas 10 rokov uskutočňovania projektu záchrany hrady, so špeciálnym zreteľom na využívanie tradičných stavebných techník a technológií, ktoré boli úspešne vyskúšané pri pilotnom dobudovaní valenej klenby v prízemí renesančného paláca, s cieľom sanovať statické poruchy objektu.

Stabilizácia torza klenby:
na príklade rekonštrukcie torza lunetovej klenby renesančného paláca bude prezentovaný tradičný postup výstavby klenby, vrátane praktických ukážok a cvičení. V teoretickej časti budú účastníkom workshopu vysvetlené z pohľadu statiky problémy a možnosti riešenia narušených klenieb a ich torz. V praktickej časti budú mať účastníci možnosť prakticky vyskúšať zameranie a vytýčenie oblúkov, zhotovenie ramenátov, debnenia, prípravu vápennej malty, murovanie klenby (lektori Ing. arch. Pavol Fabián, Mgr. Michal Hrčka, Ing. Miroslav Matejka).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oprava hradu bude na jar pokračovať

Rekonštrukcia renesančného paláca na hrade Ľubovňa bude na jar pokračovať. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí v Poprade rozhodla o pridelení 500-tisíc eur na rekonštrukciu paláca. „Sme spokojní, že práce budú pokračovať,“ povedala pre SITA riaditeľka Ľubovnianskeho múzea Monika Pavelčíková. Náklady na druhú a čiastočne aj tretiu etapu rekonštrukčných prác renesančného paláca predstavujú takmer 1,3 milióna eur. Zvyšnú časť peňazí poskytne múzeu Prešovský samosprávny kraj ako jeho zriaďovateľ.

Odpovede

 1. Uhrovec: workshop zameraný na konzerváciu klenieb

  Časový harmonogram:

  piatok 27. 6. 2008
  11.00 – 12.00 – príchod do penziónu Hôrky a Penziónu pri studničke, ubytovanie
  12.00 – 13.00 – presun na hrad
  13.00 – 14.00 – prehliadka hradu s výkladom (Bóna, Matejka)
  14.00 – 18.00 – príprava materiálu pre stavbu ramenátov a debnenia, stavba pracovnej plošiny,
  vymeranie klenby, príprava ramenátov (lektori Hrčka, Fabián, Matejka),
  18.00 – 18.30 – presun do penziónu Hôrky
  18.30 – 19.30 – večera (guláš, chlieb)
  19.30 – 23.00 – prednášky na tému statika a sanácia klenieb (Matejka, Fabián, Hrčka)
  – obnova moravských hradov (Radim Vrla)

  sobota 28. 6. 2008
  8.00 – 9.00 – individuálne raňajky
  9.00 – 10.00 – presun na hrad
  10.00 – 14.00 – stavba ramenátov a debnenia, murovanie
  14.00 – 15.00 – obed (pečené kura, chlieb, šalát)
  15.00 – 18.00 – stavba ramenátov a debnenia, murovanie
  18.00 – 18.30 – presun do penziónu Hôrky
  18.30 – 20.30 – večera (grilovanie)
  20.30 – 23.00 – spoločenský večer

  nedeľa 29. 6. 2008
  8.00 – 9.00 – individuálne raňajky
  9.00 – 10.00 – presun na hrad
  10.00 – 14.00 – stavba ramenátov a bednenia, murovanie
  14.00 – 15.00 – obed v Penzióne pri studničke
  15.00 – 17.00 – presun do Podhradia a ukončenie workshopu

  Strava:
  Strava pre účastníkov je zabezpečená v piatok vo forme večere (guláš, chlieb, nealko nápoje), v sobotu obedu na hrade (pečené kura, chlieb, šalát, nealko nápoje), večere v penzióne – grilovačka, v nedeľu obed v penzióne. Raňajky sú riešené pre účastníkov ubytovaných v penzióne Hôrky a na hrade individuálne (k dipozícii sú kuchynky s vybavením, potraviny na raňajky si treba zabezopečiť vo vlastnej réžii). Pre účastníkov ubytovaných v penzióne v Omastinej sú zabezpečené jednotné raňajky.
  Počas pobytu na hrade je zabezpečený pitný režim – minerálka. Alkoholické nápoje na spoločenský večer v sobotu si účastníci zabezpečia individuálne. Možnosť nakúpiť nápoje v krčme v Uhrovskom Podhradí alebo Omastinej.

  Doporučenie:
  Doniesť zo sebou ochrané rukavice a vhodné oblečenie. Povinná je pevná pracovná obuv.

Comments are closed.