Trizma pretavuje odkazy minulosti do skla.

Do tohtoročného programu bratislavského kultúrneho leta je v rámci výstavného projektu „Socha a objekt IX.“ zaradená aj výstava sochára Rastislava Trizmu, ktorá je od 24. júna sprístupnená v Galérii NOVA na Baštovej 2 v Bratislave. Výstava je predajná a potrvá do 1. augusta 2004.
R. Trizma sa ako všestranný výtvarník venuje sochárstvu, maľbe, grafike aj interiérovému dizajnu. Ako sochár je známy najmä svojimi bronzovými a drevenými plastikami. Aktuálna výstava v Galérii NOVA prezentuje umelcove najnovšie práce a je tak trochu prekvapením, pretože jej ťažiskom sú sklenené objekty. Trizma na nej prezentuje plastiky z hrubostenného tabuľového skla, ktoré dotvára pieskovaním a kombinuje s kovom. Pre autora doteraz typické figurálne a zvieracie motívy, väčšinou odliate do bronzu, nahradil prvkami dekoratívnej geometrickej ornamentiky. Výtvarný štýl týchto diel evokuje spomienky na dávne mýty prírodných národov a starovekých kultúr. Trizma používa symboliku totemov a kultových predmetov, ktoré divák vníma ako plody básnickej predstavivosti, intuície o podstate sveta a premeny spomienok na minulosť. Tieto metamorfózy sú niekedy kritickým komentárom, inokedy ironizujúcim nadhľadom, ktorý relativizuje tradicionalistické chápanie vývinových súvislostí.
Rastislav Trizma sa narodil roku 1959 v Bratislave. V rokoch 1978-84 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí. Pracuje v oblasti rôznych výtvarných žánrov, pričom používa skulptívne i plastické princípy. Pracuje s prírodnými materiálmi, najmä drevom, ktoré rád aj koloruje a odlieva do bronzu. Jeho diela majú nápaditý hravo ironizujúci charakter.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice VI

2. TRUHLICE CUDZEJ PROVENIENCIE

Truhlice pochádzajúce z oblastí ležiacich mimo nášho územia sa na Slovensko dostali predovšetkým vďaka zberateľskej vášni niektorých predstaviteľov významných šľachtických rodov. Medzi nimi sú touto záľubou známi najmä Pálffyovci, ktorí svojimi zberateľskými aktivitami obohatili o taliansky renesančný nábytok napríklad hrad Červený Kameň, či Bojnický zámok, alebo Andrássyovci, ktorých zberateľstvu podobne vďačí múzeum vytvorené v priestoroch kaštieľa v Betliari.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.