Trienále Ekoplagát v Žiline po desiaty raz

EKOPLAGÁT´05, medzinárodná súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia sa v tomto roku uskutočňuje po desiaty raz. Pripomína si teda svoje významné jubileum. Otvorenie trienále bude 13. októbra o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Budú na ňom vyhlásení aj ocenení autori, ktorých diela vyberie medzinárodná porota. Podujatie potrvá do 27. novembra.Po prvý raz sa uskutočnila na pôde Považskej galérie umenia už v roku 1978 ešte ako nesúťažná medzinárodná výstava Ekoplagát. Spoločne ju pripravili vtedajšia Správa Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra (dnes už národný park) a galéria. Gestorom podujatia sa postupne stalo Ministerstvo kultúry a dnes je to Ministerstvo životného prostredia SR.
Pri 10. ročníku Ekoplagátu sa popri dvoch hlavných usporiadateľoch stala jeho spoluusporiadateľom nadácia Design Slovakia, Bratislava.
Akcia, ktorá vyklíčila z entuziazmu spočiatku len niekoľkých ľudí, postupne prerástla na pravidelné medzinárodné súťažné trienále, ktoré si získalo svoje postavenie.

Nositeľmi Hlavných cien jednotlivých trienále sa stali také významné osobnosti svetového plagátu ako sú Friedensreich Hundertwasser z Rakúska (1984), Tsutomu So (1987 a 1990), Shigeo Fukuda (1993) a Hideo (Pedro) Yamashita (1996) z Japonska, Kari Pippo z Fínska (1999) a Wei Jin z Číny (2002).

Tohoročné podujatie tvoria v značnej miere osobné výpovede autorského plagátu umelcov, ktorí už mnohé roky výtvarne a hlavne ľudsky uvažujú o tomto ich trvalom postoji k životu. Ale pribudlo k nim aj veľa mladších s ich novými pohľadmi. „Mapu sveta“ Ekoplagátu rozšírili ďalšie krajiny.
Súbor tvorí 111 plagátov od 61 autorov, organizácií a autorských zoskupení z 23 krajín sveta, medzi ktorými je rada svetovo známych mien. Napriek tomu, že na prípravu tohto ročníka bolo časovo skrátené obdobie, oboslali ho svojimi prácami. Táto ich aktivita upevnila presvedčenie, že podujatie má aj po 27 rokoch zmysel, ktorí cítia aj oni.

Pôsobenie myšlienok a zámerov podujatia trienále Ekoplagát je pri jeho 10. ročníku posilnené a rozšírené sprievodnými akciami – výstavami prác umelcov (Peter Felder z Rakúska, poriada Design Slovakia spolu s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave, študentov (návrhy plagátov s ekologickou témou z oddelenia propagačnej grafiky Školy úžitkového umenia J. Vidru v Bratislave) i prác detí (Ekoplagátik), premietaním filmov s ekologickou tematikou, anketou diváka a diskusným fórom ekológov, výtvarníkov a verejnosti na tému Ekológia v živote každodennom a našom, poriadanom v spolupráci s nadáciou Truc sphérique v Žiline.

Dana Doricová

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!