4. Trienále ExLibris Bratislava 2004

Medzinárodná súťažná prehliadka exlibris Bratislava 2004 je ďalším článkom reťaze snaženia tvorcov-výtvarníkov, tlačiarov-ralizátorov ako aj zberateľov týchto malých foriem grafického umenia. Toto, napriek umeleckej hodnote a záujmu nadšencov-zberateľov, stále zostáva na pokraji pozornosti nielen širšej verejnosti ale najmä odbornej umelecko- historickej obce. Preto len možno poďakovať Galérii mesta Bratislavy, ktorá už po štvrtý raz poskytuje príležitosť uskutočniť podujatie, ktoré vstúpilo do povedomia zahraničných zberateľských spoločností, teda nielen jednotlivcov. Nebolo by to tiež možné bez prínosu slovenskej grafickej školy, ktorá na poli exlibris už vyše troch desiatok rokov priťahuje záujem a vyvoláva obdiv.

Sme radi, že príležitostná medzinárodná súťažná prehliadka exlibris v roku1992 sa stala základom pre dnes už známe podujatie s dobrou tradíciou a veľkým záujmom tvorcov i zberateľov, najmä zo zahraničia. Slovenská spoločnosť exlibristov, ktorá v tomto roku má za sebou prvých desať rokov činnosti, vstúpila do povedomia

FISAE /Medzinárodná federácia spoločností zberateľov exlibris/ práve cez realizáciu bratislavského Trienále exlibris v rokoch 1995, 1998 a 2001. Tieto prehliadky ukázali invenčnú silu, majstrovstvo a dokonalosť najmä slovenských a českých tvorcov exlibris z konca XX.storočia, ale aj otvorili dvere dokorán autorom z postkomunistických krajín /Ukrajina, Rusko, Bielorusko, baltické krajiny, Poľsko ai./ ku konfrontácii s tvorbou autorov z krajín za bývalou železnou oponou.

Nové spoločensko-ekonomické zmenené podmienky na začiatku tretieho tisícročia prinášajú celý rad problémov i v zberateľskej oblasti, s donedávna nepoznanými trhovými vzťahmi. Vznikla nová situácia, s ktorou sa zberateĺsko-výmenné kontakty a vzťahy, najmä staršej generácie zberateľov, ťažko vyrovnávajú, alebo ju nedokážu akceptovať.
Je pre nás cťou, že sa. 4. Trienále exlibris Bratislava 2004 koná v spolupráci s Rakúskou spoločnosťou exlibristov / OEG/, ktorá v tomto roku oslavuje 100. výročie vzniku a súčasne koná pravidelné medzinárodné stretnutie zberateľov CONGRESS FISAE v meste Wels, kde bratislavské Trienále exlibris bude mať reprízu v júli 2004.
S radosťou môžeme konštatovať, že sa tohtoročná súťažná prehliadka stretla s veľkým záujmom 496 autorov-umelcov z 26 krajín, s takmer 3200 exlibrismi. Pre výstavu sme vybrali 172 autorov z 26 krajín a 576 exponátmi. Na rozdiel od iných medzinárodných prehliadok sú tu zastúpené aj práce autorov s použitím počítačovej techniky / CGD /. Veľký záujem autorov z Čínskej republiky ukazuje trvalosť tradície exlibris, tejto , na knižnú a výtvarnú kultúru, bohatej krajiny. Sklamaním je absolútna neúčasť škandinávskych krajín, ako aj Anglicka, ktorá sa dá ťažko vysvetľovať.

Medzinárodná porota v tradičnom počte sedemčlenná, len s novými členmi :Heinrich Scheffer /Viedeň/, nový predseda Rakúskej spoločnosti exlibristov, Milan Humplík /Praha, CZ/, prvý podpredseda výboru SSPE Praha a Miroslav Cipár, grafik a ilustrátor, uznávaný všestranný výtvarník. Ďalší členovia poroty: Róbert Jančovič, vedúci katedry grafiky na VŠVU, Eva Trojanová, historička umenia SNG, Ivan Panenka, kurátor Trienále. Predseda poroty Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy. Všetci členovia poroty majú dlhoročné skúsenosti s dokonalým zmyslom pre objektívne posudzovanie na báze umeleckej hodnoty a výtvarnej kvality.

Zostáva ešte jeden moment, ktorým sa prítomné Trienále odlišuje od predchádzajúcich. Toto podujatie je prvým svojho druhu na Slovensku, ktoré sa koná po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v tomto mesiaci – máj 2004. Vyslovujeme nádej, že uvedená skutočnosť le prispeje k ušľachtilým vzťahom priateľských aj tvorivých kontaktov vďaka malým grafickým šperkom-exlibris, ktorých vnútorná energia je nevyčerpateľná.

Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19
Kurátor: Ivan Panenka
Vernisáž: utorok, 11.5.2004
Tlačová konferencia: 11.5.2004 o 11h v Pálffyho paláci GMB
Výstava potrvá do 20.6.2004
Otvorené denne okrem pondelka: 11-18h

Ivan Panenka

Predseda Slovenskej spoločnosti exlibristov a kurátor 4. Trienále exlibris Bratislava 2004

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.

Trienále Ekoplagát v Žiline po desiaty raz

EKOPLAGÁT´05, medzinárodná súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia sa v tomto roku uskutočňuje po desiaty raz. Pripomína si teda svoje významné jubileum. Otvorenie trienále bude 13. októbra o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Budú na ňom vyhlásení aj ocenení autori, ktorých diela vyberie medzinárodná porota. Podujatie potrvá do 27. novembra.

Na Trienále plagátu v Trnave bude vystavovať 221 dizajnérov

Trnava sa už po siedmy raz stane dejiskom medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov Trienále plagátu 2009. Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov a študentov vysokých škôl. Tohtoročnou novinkou je kategória dizajn webových stránok, ktorá rozširuje vlastnosti a možnosti plagátu. Ako agentúru SITA informovala PR manažérka Galérie Jána Koniarka Zuzana Dohnalová, do súťaže sa tento rok zapojilo 221 grafických dizajnérov z 37 krajín, vystavených bude 427 plagátov a 40 webových stránok. Súťažiť mohli len plagáty vydané od marca 2006 do 15. mája 2009.