Tri mladé výtvarníčky predstavujú v PGU projekt SERENDIPITA

Serendipita je schopnosť netradičnej komunikácie, bez telesného a verbálneho kontaktu. Poukazujeme ňou na podvedomé prepojenie (myslenie, cítenie) niektorých ľudí. Je to schopnosť pozorne načúvať alebo hľadať súvislosti vo sférach, ktoré na prvý pohľad nesúvisia a nebývajú ani ľahko dostupné. Príkladom serendipity – a súčasne aj konceptom prezentovanej výstavy – je aj multimediálny projekt troch mladých etablujúcich sa autoriek Evy Tkáčikovej, Kataríny Kerekesovej a Johanny Balúšikovej, ktorých životné cesty sa spojili pred 15 rokmi. V súčasnosti, s odstupom času, keď každá pôsobí v inom prostredí, v inej výtvarnej sfére a na inom mieste (Prešov, Bratislava, Haag), je ich komunikácia podmieňovaná len príležitostne. Napriek tomu existujú medzi nimi „komunikačné mosty“, ktoré plynulo nadväzujú na predošlé stretnutia, príbuzné témy či pocity, čo sa prejavuje najmä v ich autentickom výtvarnom názore a cítení. Multimediálny projekt Serendipita – „vrodené šťastie“- (z ang. serendipity – vrodené šťastie) chce reflektovať, mapovať a zároveň prezentovať súčasné výtvarné tendencie v oblasti animovaného filmu – K. Kerekesová, experimentálnej grafiky – E. Tkáčiková a grafického dizajnu – J. Balúšiková. Zaoberá sa aktuálnou problematikou existencie, zrodenia sveta, všetkého živého, vrátane človeka, od polohy mytologickej /fotografia, animovaný film/ až po fiktívnu alebo hypotetickú polohu v rámci grafického spracovania ovplyvneného autopsiou a sugestibilitou autoriek (graf. dizajn, originálne grafické tlače, experimentálna grafika, inštalácie). Ide o nachádzanie spoločného menovateľa v tvorbe troch rôznych žien, predstaviteliek súčasného umenia, tvoriacich v rozličnom prostredí, vzdialených od seba stovkami kilometrov. Napriek tomu majú veľa spoločného – citlivým a osobitým spôsobom reagujú na príbuzné témy. Multimediálny projekt mal svoju premiéru v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove a ide vôbec o prvý spoločný projekt týchto autoriek. Vernisáž výstavy v kurátorskej koncepcii Astrídy Derfiňákovej sa uskutoční vo štvrtok 4. augusta 2005 o 17.00 v malej výstavnej sieni PGU a výstava potrvá do 11.9. 2005.

– pgu –

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Escape 2.

Projekt Escape 2 od dvojice mladých výtvarníkov Martina Piačeka a Stana Masára je zameraný na tému modernej komunikácie v živote človeka.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

GMB: Ladislav Čárný – Visual in Process (V.I.P.)

Dňa 16. septembra 2004 sa v Galérii aktualít Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci sprístupní výstavný projekt pod názvom Visual in Process slovenského umelca strednej generácie Laca Čarného (narodený 1949, 1968-74 – štúdiá VŠVU Bratislava, v súčasnosti pedagóg VŠVU v Bratislave).

Dievča za milión

Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom umožniť a podporovať kurátorskú prax budúcich kurátorov – študentov umenovedných univerzitných odborov. Z dôvodu absencie možností galerijnej praxe sa Galéria mesta Bratislavy rozhodla každoročne vytvárať priestor pre realizáciu jedného projektu, vybraného odbornou komisiou v zložení kurátorov GMB a zástupcov participujúcich katedier.

Second (art) hand.

V malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline bude svoju tvorbu prezentovať mladá grafička, pochádzajúca zo Žiliny, Eva Tkáčiková. Jej aktuálne práce sú výtvarnou reakciou na pozíciu umelca v kultúrno – spoločenskej štruktúre, v ktorej je ako tvorca umenia automaticky jej súčasťou, a to konkrétne v schémach: autor – publikum, a z nej vychádzajúcej a pre ňu prioritnej: jeho tvorba – záujem publika.

Peter Ondrušek – Still

Výstava tvorby Petra Ondrušeka, ktorej vernisáž sa uskutoční v malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia vo štvrtok 10. júna 2004 o 17.00 h, je ďalšou z výstav predstavujúcich mladých už etablovaných autorov. Peter Ondrušek je absolventom VŠVU v Bratislave, oddelenia skla. Doteraz sa prezentoval prácou vo viacerých médiách, predovšetkým vytváral objekty a inštalácie, v ktorých je čitateľné silné dizajnérske cítenie.