GMB: Ladislav Čárný – Visual in Process (V.I.P.)

Dňa 16. septembra 2004 sa v Galérii aktualít Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci sprístupní výstavný projekt pod názvom Visual in Process slovenského umelca strednej generácie Laca Čarného (narodený 1949, 1968-74 – štúdiá VŠVU Bratislava, v súčasnosti pedagóg VŠVU v Bratislave).
Výstava predstavuje aktuálnu podobu súčasnej tvorby autora, v ktorej uprednostňuje vytváranie nasýtených prostredí s prepojením médií a obsahov. V projekte V.I.P. ide o tri samostatné inštalácie, kde dominantnú rolu zohrávajú počítače. Ide o tri modelové situácie komunikácie a konfrontácie počítačového sveta a sociálnej reality v priznanom galerijnom prostredí. Vzniká tak dialóg medzi živým tvorom (papagájom) a „hovoriacim“ počítačom, medzi virtuálnou a reálnou kryštalizáciou „tekutých kryštálov“, medzi žehliacim mužom a ženou, zastúpenou šatami a zvukovými „vzruchmi“ (Z cyklu domáce práce pre mužov / žehlenie). Samotný projekt je založený na procesuálnosti a interaktivite zúčastnených
protagonistov (prvkov?). Nosným zámerom projektu je vytvoriť ambivalentné prostredie, nové komunikačné pole, ktoré aktivizuje diváka, nastoľuje mnohé otázky a možné interpretácie.

Súčasťou prezentovanej výstavy je stretnutie na výstave, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2004 o 17.00, na ktorom prehovorí kybernetik prof. Jozef Kelemen a Dr. Vladimír Beskid, kurátor výstavy.

Vladimír Beskid

Sprístupnenie výstavy: štvrtok 16. 9. 2004 v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19, Bratislava
Stretnutie na výstave: utorok 28. 9. 2004 o 17h / na stretnutí prehovoria kurátor výstavy Vladimír Beskid a Jozef Kelemen
Výstava potrvá do 17. 10. 2004

Otvorené denne okrem pondelka: 11-18h

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.