Titova reštaurácia

Obnova.sk Fotografia

Gregor Martin Papucsek, Budapešť
Bronzovú sochu bývalého juhoslovanského straníckeho a štátneho vodcu Josipa Broza Tita, ktorú neznámi páchatelia vyhodili do vzduchu, doviezli do Záhrebu, kde ju zreštaurujú.Obnova.sk Fotografia

Poškodenú sochu v životnej veľkosti uložili včera na akadémii výtvarných umení v Záhrebe, kde je odložený sadrový odtlačok diela slávneho chorvátskeho sochára Antuna Augustinčiča z roku 1947. Sochu čo najskôr zrekonštruujú, práce v hodnote približne 150 tisíc kún, čiže 900 tisíc korún bude financovať ministerstvo kultúry. Ako je známe, Titovu sochu vyhodili do vzduchu v pondelok v jeho rodnej obci Kumrovec, neďaleko slovinských hraníc. Vandalský čin odsúdila vláda, mnohí politici i občianske združenia.

Zdroj: http://www.slovakradio.sk/inetportal/index.php?page=showSprava&id=12928&lang=1 [30. 12. 2004, 06:10:55]

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

Nezvyčajné záujmy budúceho generála

Pri mene Milan Rastislav Štefánik sa väčšine ľudí vybaví jeho podobizeň vo francúzskej generálskej čiapke. Je na nej dôkladne oholený, ako sa na vojaka patrí. Oholený a v generálskej čiapke nám pripomína účinkovanie v boji za vznik Československa, politickú, diplomatickú a vojenskú činnosť. Pochopiteľne, toto obdobie jeho života je mimoriadne zaujímavé.