obranný val

obranný val

vo fortifikačnej architektúre je obranným valom umelý násyp vytvorený z vykopanej zeminy. Bol súčasťou obrannej hranice hradiska, sídla alebo iného významného miesta. Mal široký vrchol s palisádou alebo niekoľkými líniami palisád a vonkajší obvod s bermou bol obkolesený priekopou alebo priekopami. Spevnený najčastejšie drevenou stužujúcou roštovou alebo komorovou konštrukciou. Za obranné valy považujeme všetky nemurované obranné konštrukcie.Základné druhy obranných valov:
1. sypané valy – jednoduché násypy tvorené zeminou a kameňom,


2. roštové valy – drevené konštrukcie vyplnené zeminou a kameňom,


3. komorové valy – drevené konštrukcie vyplnené zeminou a kameňom.

Rekonštrukcia komorového valu

Kategória: Architektúra, Základné pojmy
Tag: opevnenie, val

Vytvorené: 23. marca 2022 19:03

Upravené: 23. marca 2022 19:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede