palanka

palanka

(palanga), drevené opevnenie, ktoré Osmanská ríša vo veľkej miere využívala v určitých regiónoch juhovýchodnej Európy vrátane Maďarska, Balkánu a na Čiernomorskom pobreží proti súperiacim štátom, najmä Rakúskemu arcivojvodstvu a Uhorskému kráľovstvu. Palanky boli základom osmanského pohraničného obranného systému v Európe a ich účelom bolo chrániť vojenské a riečne cesty, ktoré mali strategický význam. Takéto drevené pevnosti sa dali rýchlo postaviť ako aj rozšíriť a zvyčajne v nich bola situovaná malá posádku. Palanky tvorila priekopa a predovšetkým jeden alebo dva rady palisád. Pri použití dvoch radov palisády priestor medzi nimi sa vypĺňal zeminou získanou z priekopy čím sa vytvorí chránený chodník (parkán). Zárukou stability vnútornej a vonkajšej palisády boli priečne trámy, ktorých konce boli pripevnené k vonkajším stenám palisády drevenými kolíkmi. Typická palanka mala obdĺžnikový pôdorys s nárožnými baštami a jej vchod mohla chrániť strážna veža.

Kategória: Architektúra, Základné pojmy
Tag: opevnenie, palanka

Vytvorené: 23. marca 2022 15:03

Upravené: 25. marca 2022 12:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede