Levoča – z mestských hradieb vypadla ďalšia časť

Ilustračné foto

Mesto Levoča začalo s opravou mestského hradobného opevnenia v juhovýchodnej časti pri Menhardskej bráne. „Hradobné opevnenie vypadlo na jar, po zime. Výpadok, ktorý je tam teraz, urobili pracovníci stavebnej prevádzkarne len preto, aby sa tam vôbec dostali, lebo je tam značne komplikovaný prístup. Zo spodnej časti by hrozil zosuv kameňa,“ uviedol na tlačovej besede v Levoči primátor Miroslav Vilkovský. Cestujúci prechádzajúci cez Levoču si môžu všimnúť asi 15- až 20-metrový úsek vypadnutých hradieb. Stavebné práce by mali byť ukončené najneskôr do jesene tohto roku. Náklady odhadol primátor na 50 000 eur.

Výpadok muriva z mestského opevnenia nie je podľa primátora výnimočné. „Každý rok dochádza k výpadkom,“ uviedol Vilkovský. Výpadky muriva podľa neho súvisia s nekvalitnými opravami v minulosti. Problém robí voda, ktorá na jar po rozmrznutí naruší statiku a celistvosť mestského opevnenia. V súčasnosti pri každej takejto oprave sa do spodnej časti opevnenia zabuduje odvodnenie. „Neviem prečo bola pred 20 rokmi taká technológia, že sa tam hneď nedali drenážne rúrky a teraz sa nám to vracia v podobe výpadkov a musím povedať, že len v tých častiach, kde nie sú drenážne rúrky,“ uviedol primátor.

Súčasne s obnovou poškodených múrov sa robí aj archeologický prieskum. Podľa Mariána Sojáka z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Spišskej Novej Vsi sa zatiaľ podarilo nájsť nejaké menšie predmety zo 16. až 20. storočia, ojedinele aj staršie. V priestore medzi dvoma opevneniami ide o rôzne navážky, ktoré majú hĺbku až päť metrov. „Aj v sekundárnych, druhotných polohách sa zvyknú nájsť pekné nálezy, takže nevylučujem, že nejaký ojedinelý aj pekný nález môže byť,“ uviedol Soják.

Mestské hradobné opevnenie Levoče má dĺžku približne dva kilometre a patrí k jednému z najzachovalejších mestských opevnení na Slovensku. Za posledné štyri roky mesto investovalo do obnovy hradobného opevnenia okolo 700 000 eur. Väčšinu peňazí získalo mesto z rôznych nadácií a grantov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články