SúHRADnice 2011

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Na drobné rozmenený názov konferencie Súhradnice odkrýva viacero jej rovín. Ústredným slovom i motívom je hrad – teda objekt hradu vo všetkých jeho podobách  a možnostiach rôznorodého chápania ako pamiatkovej budovy, architektonického skvostu, prezentačného priestoru i turistickej lokality. Hradné monumenty  sú sprítomnením minulosti a podnecujú úvahy o ich budúcnosti. Preto je nevyhnutné hľadať nové možnosti  komunikácie a partnerstva, nové možnosti a podoby spolupráce vo všetkých jej formách pre úspešné napredovanie a vývoj hradných objektov. Poukázať na rôznorodosť  spôsobov ich správy a rôznorodosť prezentačných výstupov. Popri samotnej architektúre je potrebné všímať si aj návštevníka – jedného z najdôležitejších prvkov hradnej súčasnosti ako turistickej lokality. Nové spôsoby vytvárania interaktívnych prezentácií v súlade s historickým a umelecko – historickým zameraním týchto objektov je potrebné chápať spolu s komplexnými snahami o zatraktívnenie celkového prístupu vo všetkých rovinách , špecifikovaním charakteru  smerovania hradných expozícií ako primárnej prezentačnej aktivity permanentne dopĺňanej o aktuálne  poznatky a informácie.
 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Vstupné: celé 5,00 € / zľavnené 3,50 € Počas celého dňa je vstupné nemenné / Začiatok predaja vstupeniek – 9:00 – Spišský hrad / Koniec predaja vstupeniek – 10. min. po začatí posledného programového bloku (Ohňová šou).
V cene vstupného zakúpeného do 18:00 je zahrnutá aj prehliadka hradu a jeho expozícií. Prehliadka hradu sa končí o 19:00. Po 19:00 je pohyb možný iba na strednom a dolnom nádvorí hradu.
Zmena programu a termínov vyhradená. SNM-SML si vyhradzuje právo na prípadnú programovú a časovú úpravu.

Podujatie, spojí niekoľko hradov na stretnutí, ktoré je orientované na viacero rovín viažucich sa k spravovaniu a smerovaniu spravovania hradov v súčasnosti s ponúknutím vízií perspektív do budúcnosti.

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Info aj na: http://www.spisskemuzeum.com/suhradnice.html

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Na akcii Suhradnice na

    Na akcii Suhradnice na Spisskom hrade, bude prezentovany navrch konzervacie a prestresenia romanskeho palaca a dalsich objektov Horneho Spisskeho hradu, od Obnova s.r.o.

Comments are closed.