Štiavnica > Je dobré mať kamarátov

Výstava v Banskej Štiavnici- Je dobré mať kamarátov je príbehom Banskej Štiavnice a jej striebornej histórie. 23. septembra 2005 sprístupnili v SBM-Galérii J.Kollára v Banskej Štiavnici výstavu trojice umelcov : Braňa Jánoša, banskoštiavnického rodáka, dnes žijúceho vo Vyšnom Kubíne, v oblasti maľby, Igora Čierneho z Bratislavy v oblasti kovanej plastiky a Ondreja Ďuriana z Kremnice, v oblasti strieborného šperku. Väzbou týchto troch generačných druhov sú nielen spoločne prežité školské roky na ŠUPS v Kremnici, kde posledný z autorov už tri desiatky rokov pedagogicky pôsobí, ale aj rovnaký pohľad na súčasné slovenské umenie, ktorého sú tvorcami .Iniciátorom výstavy v Banskej Štiavnici je Braňo Jánoš, / 12.8.1963/, ktorý sa prezentuje modernou maľbou. Autor do roku 1996 pracoval ako reštaurátor na Oravskom hrade a Oravskej galérii, po tomto období pracuje v slobodnom povolaní. Popri reštaurovaní a komornej maľbe spolupracuje aj s architektami na monumentálnych kompozíciách./ Župkov, Jastrabá, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica a pod./Do rodiska prichádza autor často načerpať tvorivú energiu, očarúva ho krásna príroda, história i pamiatky. Dominantou Jánošovej tvorby je portrét a figúra, pričom v svojích dada- objektoch zužitkováva poznatky ikonomaľby,/ zlátenie, striebrenie, rôzne druhy podmaľby/ staré technológie, diela na dreve dokomponováva drevenými symbolmi./ Atlantída, Manon, Von cez dnu, Malá kolíska/. Na výstave sa predstavuje 20 dielami, jeho tvorba je viacvrstvová, v poslednom období kombinuje ručný papier so zlátením. Kovaná plastika I.Čierneho predstavuje figurálne kompozície, ale i v polohe znaku a symbolu, popri modernej tvorbe sa autor venuje aj reštaurovaniu kovaných artefaktov starých majstrov/ brány, lucerny, mreže/, pozná staré technológie a zužitkováva ich vo vlastnej tvorbe Jeho kované objekty nachádzajú podnety ako v kresťanstve, tak ženskej figúre./ Trojkríž, Torzo,/ Tretí umelec O.Ďurian je uznávaným slovenským šperkárom, ktorý sa venuje sa modernému striebornému šperku,/ geometrický, rastlinný / kombinovanému s polodrahokamami./ Brošne, prstene, závesy./ Na výstave predstavuje výber zo svojej poslednej tvorby. Výstava v Banskej Štiavnici potrvá do konca októbra. Je spestrením jesenných dní a originálnym pohľadom na tvorbu trojice umelcov, ktorý takto naposledy vystavovali v minulom roku v Slovenskom inštitúte vo Varšave.

Mgr.Mária Čelková

Galéria J.Kollára

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…