Štiavnica > Je dobré mať kamarátov

Výstava v Banskej Štiavnici- Je dobré mať kamarátov je príbehom Banskej Štiavnice a jej striebornej histórie. 23. septembra 2005 sprístupnili v SBM-Galérii J.Kollára v Banskej Štiavnici výstavu trojice umelcov : Braňa Jánoša, banskoštiavnického rodáka, dnes žijúceho vo Vyšnom Kubíne, v oblasti maľby, Igora Čierneho z Bratislavy v oblasti kovanej plastiky a Ondreja Ďuriana z Kremnice, v oblasti strieborného šperku. Väzbou týchto troch generačných druhov sú nielen spoločne prežité školské roky na ŠUPS v Kremnici, kde posledný z autorov už tri desiatky rokov pedagogicky pôsobí, ale aj rovnaký pohľad na súčasné slovenské umenie, ktorého sú tvorcami .Iniciátorom výstavy v Banskej Štiavnici je Braňo Jánoš, / 12.8.1963/, ktorý sa prezentuje modernou maľbou. Autor do roku 1996 pracoval ako reštaurátor na Oravskom hrade a Oravskej galérii, po tomto období pracuje v slobodnom povolaní. Popri reštaurovaní a komornej maľbe spolupracuje aj s architektami na monumentálnych kompozíciách./ Župkov, Jastrabá, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica a pod./Do rodiska prichádza autor často načerpať tvorivú energiu, očarúva ho krásna príroda, história i pamiatky. Dominantou Jánošovej tvorby je portrét a figúra, pričom v svojích dada- objektoch zužitkováva poznatky ikonomaľby,/ zlátenie, striebrenie, rôzne druhy podmaľby/ staré technológie, diela na dreve dokomponováva drevenými symbolmi./ Atlantída, Manon, Von cez dnu, Malá kolíska/. Na výstave sa predstavuje 20 dielami, jeho tvorba je viacvrstvová, v poslednom období kombinuje ručný papier so zlátením. Kovaná plastika I.Čierneho predstavuje figurálne kompozície, ale i v polohe znaku a symbolu, popri modernej tvorbe sa autor venuje aj reštaurovaniu kovaných artefaktov starých majstrov/ brány, lucerny, mreže/, pozná staré technológie a zužitkováva ich vo vlastnej tvorbe Jeho kované objekty nachádzajú podnety ako v kresťanstve, tak ženskej figúre./ Trojkríž, Torzo,/ Tretí umelec O.Ďurian je uznávaným slovenským šperkárom, ktorý sa venuje sa modernému striebornému šperku,/ geometrický, rastlinný / kombinovanému s polodrahokamami./ Brošne, prstene, závesy./ Na výstave predstavuje výber zo svojej poslednej tvorby. Výstava v Banskej Štiavnici potrvá do konca októbra. Je spestrením jesenných dní a originálnym pohľadom na tvorbu trojice umelcov, ktorý takto naposledy vystavovali v minulom roku v Slovenskom inštitúte vo Varšave.

Mgr.Mária Čelková

Galéria J.Kollára

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SBM: My sa nevieme sťažovať nahlas …

15. marca sprístupnia v SBM-Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, na námestí Sv. Trojice už 7. ročník súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s ekologickým zameraním pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas …“ Výstavné podujatie, ktorým už tradične začína galéria svoju prezentačnú činnosť tohto roku oboslalo 391 prácami 239 jednotlivcov a kolektívov z 22 škôl zo Slovenska a Maďarska.