AKTUÁLNA FORMA POPULARIZÁCIE ARCHITEKTÚRY

Rakúske múzeum architektúry patrí medzi najkreatívnejšie organizácie svojho druhu v Európe. Jeho aktivity sú rozmanité – výstavy, prednášky, knižnica, archívy až po architektonické exkurzie. Tieto po viacročnom organizovaní už presahujú aj hranice Rakúska pri viacdňových výletoch. Exkurzie sú pripravované tematicky, regionálne a autorsky. Produkcia ich architektov je bohatá, takže nie je problém vybrať zaujímavé témy. Podobne v tejto architektonickej turistike podnikajú časopisy, napr. AIT. Na Slovensku sa vďaka pani M. Horváthovej darí úspešne mapovať významné akcie i krajiny Európy s dobrou architektúrou. Podobne v Prahe majú cestovnú kanceláriu orientovanú na architektúru.

U nás začal od tohto roku organizovať časopis ARCH návštevy publikovaných architektúr. Na našej úrovni bude asi problém dosiahnuť rakúsku frekvenciu ponúk, ale o to je záslužnejšia iniciatíva časopisu. Architektúru je dobré zažiť v priestore s výkladom autora, takže medzi najatraktívnejšie budú iste patriť neprístupné vily, napríklad bývalého guvernéra NB. Vydavateľstvo Archpress, ako už viackrát v minulosti, ponúka nové formy dokumentácie architektúry, čím prispieva k jej lepšej prezentácii na verejnosti.

J. B.

Pre Obnova.sk Pavel Fabian
Zdroj: www.archinet.sk – Forum architektury

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Štefan Šlachta

BRATISLAVA 1. januára 2004 (SITA) – Fakultu architektúry STU absolvoval v roku 1962. Do roku 1975 pôsobil na tejto fakulte ako odborný asistent. Neskôr pracoval v Dopravoprojekte, v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, od roku 1990 prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Slovenská komora architektov oceňovala najlepších

BRATISLAVA – To najlepšie zo slovenskej architektúry za posledný rok ocenila tento týždeň Slovenská komora architektov. Cenu komory za architektúru CE.ZA.AR. 2004 udeľovala z 15 vybraných diel porota pod vedením profesora Petra Gála v kategóriách – bytové domy, občianske a priemyselné stavby, obnova a rekonštrukcia budov, interiér, rodinný dom a po prvýkrát aj v piatej kategórii exteriér.

Stotriročný architekt Niemeyer otvoril múzeum

Jeden z najvýznamnejších velikánov architektúry Oscar Niemeyer, zakladateľ brazílskej modernej architektúry, oslávil v stredu svoje 103. narodeniny originálnym spôsobom, slávnostne otvoril múzeum v brazílskom meste Niterói. To bude zachytávať bohatú 70-ročnú kariéru legendárneho Brazílčana, ktorý budovu múzea aj sám navrhol. Práve výrazné zakrivenia, ktorými sa vyznačuje, sú typickou črtou Niemeyerovho modernistického štýlu.

Cesty umeleckohistorického bádania

Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied Veda vyšla publikácia Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska (Bratislava 2002, 280 strán, 164 obr.). Je kolektívnym dielom pracovníkov Ústavu dejín umenia SAV (J. Bakoš, M. Vančo, M. Togner, I. Gerát, I. Ciulisová, J. Medvecký, M. Pötzl-Malíková, D. Bořutová).