Konzervujú nápisy: Provereno, min net

Obrázok k článku

Pri príležitosti blížiaceho sa výročia Slovenského národného povstania opraví mesto Banská Bystrica nápisy na budovách s textom v ruštine „Provereno min net“ (v preklade Preverené – bez mín), ktoré zostali od roku 1945 zachované na štyroch budovách v centre mesta. Nápisy sú súčasťou zoznamu pamätihodností mesta, ktorý banskobystrická samospráva vedie od roku 2011 a sú v ňom pre mesto významné pamiatky, ktoré nepatria medzi národné kultúrne pamiatky, ale aj udalosti či osobnosti.
Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Monika Pastuchová, všetky štyri zachované nápisy – na Národnej ulici, Hronskom predmestí, Robotníckej ulici a Námestí Štefana Moysesa – opravia a zakryjú novým priehľadným krytom v priebehu najbližších dní, ešte do osláv výročia SNP. Ich renovácia bude mesto stáť osemsto eur.
Nápisy sú jednou z pamiatok na oslobodenie Banskej Bystrice od nemeckej okupácie na konci 2. svetovej vojny. Oslobodili ju 25. marca 1945 jednotky 40. sovietskej armády generálporučíka Žmačenka a 4. rumunskej armády generálporučíka Dascalescu. Po príchode oslobodzujúcich vojsk na územie mesta začali ženijné jednotky zaisťovať aj bezpečnosť Banskobystričanov. Okrem opravy mostov a ciest identifikovali aj zamínované objekty a zabezpečovali ich následné odmínovanie. Na nápisoch „Provereno, min net“ je aj dátum kontroly a mená vojakov, ktorí kontrolu vykonali.
Ako uviedol banskobystrický primátor Peter Gogola, pri príležitosti budúcoročného 68. výročia oslobodenia Banskej Bystrice chce mestská samospráva inštalovať novú pamätnú tabuľu pripomínajúcu tento dôležitý dátum. „Zároveň pripravujeme v spolupráci s Múzeom SNP interaktívny projekt pre žiakov banskobystrických základných škôl. Cieľom tejto iniciatívy je, aby sa pútavou a netradičnou formou naučili vnímať význam odkazu osloboditeľov nášho mesta“, dodal Gogola.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…