Paláce Spišského hradu treba urgentne obnoviť

Obrázok k článku od zora.

Časť Spišského hradu by sa mala urýchlene obnoviť, inak jej hrozí deštrukcia. Ministerstvo kultúry však nemá v rozpočte potrebných 4 820 000 eur s DPH. Preto na rokovanie vlády pripravilo materiál s návrhom, aby na sanáciu objektov Spišského hradu, ktoré sú v kritickom stave, dal peniaze štát. Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu, konkrétne jeho románskeho paláca a západných palácov. Rozpadá sa tam totiž múr a ohrozuje okolie. V zlom stave sú aj klenby a dočasné zaisťovacie konštrukcie, ktoré sa už viackrát menili. Súčasný stav podľa ministerstva je taktiež hrozbou pre zástavbu v Spišskom Podhradí a neďalekú štátnu cestu.

 

„Unikátnosť Spišského hradu zaväzuje, aby táto významná kultúrna pamiatka bola adekvátne udržiavaná a zachovávaná v čo najlepšom stave. Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústili až do súčasného havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu,“ konštatuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v návrhu. Upozorňuje, že odborný monitoring potvrdil potrebu urýchleného zásahu. Materiál už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaní a po jeho vyhodnotení by sa ním mal zaoberať kabinet. „Akútny stav si vyžaduje potrebu reálne začať so zabezpečovaním a rekonštrukciou palácov, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou a iba urýchlene začatie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu,“ odôvodňuje MK SR potrebných takmer päť miliónov eur s DPH na obnovu palácov pamiatky zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Projekt rekonštrukcie Spišského hradu je rozdelený do niekoľkých častí a konkrétne sa týka románskeho paláca, západných palácov s kaplnkou, tiež kapitánskeho domu, sanácie hradného brala a úpravy nádvoria – jeho spevnených a zelených plôch a opevnenia. V zatiaľ vyčíslených nákladoch 4,82 milióna eur nie sú zahrnuté prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie a statiky a na projektovú dokumentáciu ďalších etáp obnovy Spišského hradu. Tá by mala okrem iného priniesť aj parkovisko a služby pre návštevníkov.

 

Románsky palác, obranná veža a ďalšie stavby sa nachádzajú na hornom hrade, najvyššej časti hradného vrchu Spišského hradu a sú z hradu najviac zachované. Spišský hrad je jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Od roku 1993 je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Slovenská republika má v tomto zozname zapísaných sedem lokalít, z nich päť kultúrnych a dve prírodné. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, zároveň je Spišský hradný vrch národnou prírodnou pamiatkou a je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí.

 

Ministerstvo kultúry aktuálne zabezpečuje viaceré veľké investičné akcie, napríklad komplexnú obnovu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka, rekonštrukciu a dostavbu sídla Slovenskej národnej galérie či rekonštrukciu Štátnej opery v Banskej Bystrici a „nedokáže zo svojej rozpočtovej kapitoly poskytnúť finančné prostriedky na okamžitú, nevyhnutnú a dostatočnú sanáciu objektov Spišského hradu v kritickom stave.“ Ak sa ministerstvu kultúry podarí získať od štátu prostriedky, posunie ich Slovenskému národnému múzeu (SNM). Spišský hrad má totiž v správe národné múzeu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede