Spoločnosť Jaromíra Krejcara chce prevziať starostlivosť o Liečebný dom Machnáč

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) chce prevziať starostlivosť o Liečebný dom (LD) Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. SJK to uviedla v tlačovej správe. Národná kultúrna pamiatka chátra od roku 2001, keď ju zatvorili. Podľa neziskovej organizácie si súčasní majitelia dlhodobo neplnia povinnosti týkajúce sa starostlivosti o kultúrnu pamiatku. SJK im preto predložila ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti.

„Súčasnému vlastníkovi sme predložili ponuku na odkúpenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Liečebného domu Machnáč. Za nehnuteľnosť ponúkame kúpnu cenu vo výške 416-tisíc eur, ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote nehnuteľnosti, ktorú určil nezávislý znalecký posudok z februára 2021,” povedal riaditeľ SJK Martin Zaiček. Nezisková organizácia má záujem národnú kultúrnu pamiatku obnoviť.

Svoj zámer obnoviť LD Machnáč predstavila SJK koncom roka 2020. Spolupracovalo na ňom aj architektonické štúdio. V septembri minulého roka Okresný súd v Trenčíne vyhovel spoločnej žiadosti SJK a Ministerstva kultúry SR a vydal neodkladné nariadenie, ktorým súčasnému majiteľovi, spoločnosti Keorlen Trade s.r.o., zakázalo akékoľvek nakladanie s nehnuteľnosťou. Dôvodom bola obava, že majiteľ plánuje prepísať LD Machnáč na ďalšiu schránkovú firmu. Ak v lehote 90 dní od doručenia návrhu na odkúpenie nedôjde k uzavretiu dohody, SJK plánuje podať návrh na vyvlastňovacie konanie.

LD Machnáč je slovenským ekvivalentom slávnej vily Tugendhat v českom Brne. Spoločne s niektorými pamiatkami, zapísanými v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, patrí medzi klenoty európskej moderny.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)

Odpovede