Rezort kultúry chce predať budovy v Bardejove a Košiciach

Ministerstvo kultúry predloží vláde návrh na schválenie predaja goticko-renesančného domu v Bardejove a administratívnej budovy v Košiciach.Ministerstvo kultúry (MK) SR predkladá vláde návrh na schválenie predaja budov v Bardejove a v Košiciach. Ako vyplýva z materiálov zverejnených na stránke Vlády SR ide o schválenie predaja goticko-renesančného domu na Radničnom námestí v Bardejove a o administratívnu budovu na Severnom nábreží v Košiciach. Obe budovy sú v správe Pamiatkového úradu SR a podľa MK SR sú schátrané a treba ich rekonštruovať.

Dvojpodlažný meštiansky dom na Radničnom nám. č. 40 v Bardejove z druhej polovice 16. storočia, ktorého zastavané plochy a nádvoria tvoria 382 metrov štvorcových by mala kúpiť bardejovská spoločnosť Profit-invest, ktorá predložila druhú najvýhodnejšiu ponuku – 5,5 milióna korún. Bardejovská spoločnosť JK Partners, ktorá ponúkla najviac – 6,5 milióna korún totiž od ponuky odstúpila. Znalec určil primeranú cenu nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou pamiatkovej rezervácie mesta a je kultúrnou pamiatkou, na 3,6 milióna korún. Záujem o budovu malo spolu 20 spoločností. Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie patriace pod MK SR a ústredné orgány štátnej správy o nehnuteľnosť nemali záujem.

Jednopodlažná administratívna budova na Severnom nábreží č. 16 v Košiciach v minulosti slúžila ako ateliér reštaurátorov a bol v nej tiež kultúrny dom košickej mestskej časti Košice-Džungľa. Aj s nezastavanými plochami má celkovú rozlohu 580 metrov štvorcových. Tento majetok štátu, ktorý je tiež v správe štátnej rozpočtovej organizácie Pamiatkového úradu SR, nie je kultúrnou pamiatkou a získať by ho mala Mestská časť Košice – Džungľa. Ako jediná mala oň záujem pri prvej aj opakovanej ponuke na predaj. Od pamiatkarov chce budovu, ktorá sa nachádza blízko košickej Technickej univerzity, kúpiť za pol milióna korún. Znalec pritom určil primeranú cenu 1,533 milióna korún. Štát však môže svoj majetok predať obciam alebo krajom aj za nižšiu cenu, ak ho využijú na verejnoprospešné služby. Košická Džungľa chce v budove po jej rekonštrukcii poskytovať pre Rómov sociálne a vzdelávacie služby a tiež kultúrne a spoločenské akcie. Pri mimoriadnych udalostiach by v nej vytvorila prístrešok pre poškodených a v prípade evakuácie evakuačné stredisko.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články