Slovenské národné múzeum vyhlásilo verejnú súťaž na prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka

Slovenské národné múzeum vyhlásilo verejnú súťaž na prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka. Ako múzeum uviedlo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predmet zákazky je rozdelený na dve časti a predpokladané náklady sú vo výške takmer 740-tisíc eur.

V prvej časti verejného obstarávania ide o práce na hrade, konkrétne o čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie piateho nádvoria, sanáciu vlhkých konštrukcií kaplnky a odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb. Predpokladané investície do prác na hrade sú vo výške takmer 600-tisíc eur a dĺžka trvania zákazky by nemala presiahnuť obdobie 15 mesiacov. Druhú časť tvoria práce v podhradí, kde múzeum vyčlenilo viac ako 140-tisíc eur na odstránenie stavieb a objektov, ktoré sa nachádzajú pod hradom. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky, alebo žiadosti o účasť do 12. júla.

Hrad Krásna Hôrka vyhorel 10. marca 2012. Pri rozsiahlom požiari bolo celkovo poškodených 324 kusov zbierkových predmetov a 27 bolo úplne zničených. Hasiči vtedy zachránili 90 percent exponátov, zhoreli však šindľové strechy, expozícia v hornom gotickom paláci a zvonica. Krásna Hôrka je jediným hradom na území Slovenska, ktorý sa po druhej svetovej vojne a po rokoch komunistickej diktatúry zachoval so svojím pôvodným zariadením a vzácnymi zbierkami. Snahou Ministerstva kultúry SR je sprístupniť hrad Krásna Hôrka verejnosti do roku 2024.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede