SNM vyhlasuje verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka

Obrázok k článku

Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka bol dňa 10. marca 2012 poškodený následkom rozsiahleho požiaru. Slovenské národné múzeum ďakuje všetkým ľuďom, ktorí vynaložili a ešte stále vynakladajú obrovskú námahu na záchranu hradu Krásna Hôrka a jeho zbierok. Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí nás počas týchto dní podporujú, a ktorí si uvedomujú dôležitosť ochrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum vyhlasuje verejnú zbierku na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka na základe povolenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2012/008970, zo dňa 13. marca 2012. 

Verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 13. marca 2012 do 13. marca 2013. Verejná zbierka bude vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky 7000 443743/8180, vedený v Štátnej pokladnici, priamo, poštovými poukazmi alebo prevodom z účtu prispievateľa; (IBAN SK20 8180 0000 0070 0044 3743, SWIFT SUBASKBX – pre účel príspevkov zo zahraničia) 

Za riadne konanie verejnej zbierky v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami zodpovedá PaedDr.

Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.
Kontakt: rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 2 204 69 114

Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky v súlade s povoleným účelom, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973.Vyúčtovanie verejnej zbierky predloží organizácia Ministerstvu vnútra najneskôr do 11. Apríla 2013.

Hrad Krásna Hôrka bol postavený v 13. storočí. Je súčasťou SNM – Múzea Betliar a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Stála hradná expozícia prezentuje staviteľstvo od 13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho majiteľoch. Zbierky obsahujú cenné zbrane, exponáty remeselnej činnosť, hudobné nástroje, textílie a obrazy. V apríli roku 2011 boli priestory hradu po rekonštrukcii znovuotvorené. V sobotu 10. marca 2012 vypukol na hrade Krásna Hôrka rozsiahly požiar, ktorý zničil všetky strechy, vrátane interiéru horného gotického hradu. Na hrade pomáhajú pracovníci múzea aj dobrovoľníci.
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Ziadnu zbierku netreba. Toto

    Ziadnu zbierku netreba. Toto by mal zacvakt STBak Siroky po tom, co sa nabalil na obnove BA hradu a stavbe zimaku.

     

    10.3. 2012 bude navzdy pamatny s nastupom R. Fica v najsilnejsom zlozeni od revolucie.

Comments are closed.