Na pomoc hradu Krásna Hôrka je zriadený špeciálny účet

Hrad Krásna Hôrka pred a po požiari 10.03.2012, zdroj: net

Na obnovu hradu Krásna Hôrka, ktorý v sobotu zachvátil rozsiahly požiar, zriadilo Slovenské národné múzeum (SNM) špeciálny účet. Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti upozorňuje záujemcov, ktorí chcú na obnovu hradu, že účet zriadený v štátnej pokladnici je bez poplatkov, teda všetky financie budú použité iba v prospech Krásnej Hôrky. Ako pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Rastislav Púdelka, podľa zákona organizácie, ktoré organizujú zbierky, môžu 30 percent z vyzbieraných prostriedkov využiť na pokrytie nákladov spojených so zbierkou. SNM garantuje využitie sto percent vyzbieraných peňazí na obnovu hradu Krásna Hôrka. Zároveň bude SNM verejnosť priebežne informovať o použití financií zo zbierky.”
   Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa MK SR Eva Chudinová, “Slovenské národné múzeum, vďaka veľkému záujmu verejnosti, zriadilo špeciálny účet pre všetkých ochotných prispievateľov v záujme toho, aby sa finančné prostriedky sústredili na jednom mieste.” Číslo účtu je: 7000443743/8180. Prispieť na zbierku sa dá do 13. marca budúceho roka. “Minister kultúry Daniel Krajcer vyjadruje poďakovanie verejnosti, ktorá prejavila záujem finančne prispieť k odstraňovaniu škôd na hrade Krásna Hôrka, na ktorom vypukol v požiar,” uviedla ďalej Chudinová.
   Daniel Krajcer predpokladá, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa podarí aspoň čiastočne obnoviť významnú národnú kultúrnu pamiatku hrad Krásna Hôrka. Najaktuálnejším problémom, ktorý je potrebné na hrade Krásna Hôrka riešiť, je dočasné nahradenie zhorenej strechy. “Ministerstvo kultúry SR je pripravené poskytnúť finančné prostriedky, ktoré budú neskôr nahrádzané z poistenia, Slovenskému národnému múzeu na to, aby mohlo riešiť aktuálnu situáciu po požiari na hrade Krásna Hôrka. Momentálne sa čaká na vyjadrenie poisťovní,” dodala Eva Chudinová.
   Strecha najkrajšieho stredovekého hradu zo 14. storočia ľahla popolom v sobotu 10. marca popoludní. Napriek snahe hasičov zhoreli všetky strechy vrátane interiéru horného gotického hradu. Z vyhoreného hradu Krásna Hôrka začali v utorok 13. marca sťahovať exponáty, ktorých podstatnú časť sa podarilo zachrániť pred požiarom, do múzea v Betliari, do Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach. Zachovala sa väčšina interiérov a 90 percent pamiatok, no straty sú aj tak nesmierne.
   Hrad Krásna Hôrka je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea Betliar a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Stála hradná expozícia prezentuje staviteľstvo od 13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho majiteľoch. Zbierky obsahujú cenné zbrane, exponáty remeselnej činnosť, hudobné nástroje, textílie a obrazy. V apríli roku 2011 bol hrad zrekonštruovaný.
   V súvislosti s tragickým požiarom hradu Krásna Hôrka zriadilo Združenie miest a obcí Horného Gemera fond na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Rada združenia vyzvala mestá a obce, aby sa tiež pripojili k tejto iniciatíve. Záujemcovia môžu prispievať na číslo účtu: 5026566857/0900. Iniciatívu na obnovu hradu Krásna Hôrka a verejnú zbierku začala aj Nadácia Linaje s cieľom pomôcť samospráve v Krásnohorskom Podhradí a miestnym aktivitám smerujúcim k rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka. Prispieť sa dá na účet ‘Zbierka Krásna Hôrka’: 2920872310/1100. Rozsah ako aj účel zbierky bude spresnený po ukončení verejnej zbierky po 15. júni.

Zdroj: SITA

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

Comments are closed.