Na Krásnej Hôrke sa začne opravovať strecha

Ilustračný brázok k článku, zdroj: slachta.kosztolanyi.com

Slovenské národné múzeum (SNM) má už vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu strechy hradu Krásna Hôrka, na základe ktorej odborná komisia vo verejnom obstarávaní vyberie dodávateľa. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Projektovú dokumentáciu odborne posúdil a schválil Krajský pamiatkový úrad v Košiciach. Komisia pre verejné obstarávanie je zložená z expertov z oblasti stavebníctva, verejného obstarávania, statiky, Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného múzea.

Na základe rozhodnutia pamiatkarov sa budú na objektoch Dolného a Stredného hradu stavať nové strechy, ktoré budú vyhotovené ako repliky pôvodného zničeného krovu. “Podľa rozhodnutia pamiatkarov sa na strechu použije škridlová pálená krytina, ktorá bude mať tvar viedenskej škridly,” uviedol Púdelka. Na hrade sa teraz pripravuje elektrická prípojka. Momentálne sa robia výkopové práce na osadenie elektrického vedenia na skalnaté vápencové bralo. Pôvodná elektrická prípojka je zničená a nefunkčná, elektrická energia sa zabezpečuje agregátom.

Podľa generálneho riaditeľa sa od 5. júna na hrade montujú aktívne bleskozvody, ktoré zabránia riziku ohrozenia zamestnancov pri oprave hradu a tiež riziku prípadného poškodenia objektu bleskom. “Na základe požiadaviek konzorcia poisťovní bude Slovenské národné múzeum budúci týždeň odstraňovať dreviny po požiari a dočisťovať hradné bralo,” informoval Púdelka. Preventívne odstraňovať dreviny z okolia hradov bude SNM aj na ostatných pracoviskách v správe Slovenského národného múzea.

Pokračuje aj mimoriadna odborná revízia zbierkového fondu, ktorú v zmysle zákona o múzeách vyhlásil po požiari riaditeľ SNM a jej cieľom je zistiť stav zbierok po požiari a kvalifikovane určiť stupeň a postup ich odborného ošetrenia. “Pre poisťovňu pripravujeme zoznam všetkých umeleckých diel a zbierok, ktoré boli poškodené požiarom, spolu s vyčíslením škody, ako aj zoznamy všetkých ostatných hnuteľných vecí, poškodených požiarom, s vyčíslením škody,” uviedol pre agentúru SITA Púdelka a dodal, že pre poisťovňu vyčíslia škody múzejní experti a odborní zamestnanci múzeí.

Časti objektu podľa neho po požiari stále vykazujú zmeny, robia sa preto dodatočné špeciálne sondy a odborné laboratórne testy. Až po všetkých expertízach z nich statik vypracuje odborný posudok. Krajský pamiatkový úrad Košice vydal 18. mája rozhodnutie, že predložený zámer obnovy hradu Krásna Hôrka je prípustný z hľadiska pamiatkového zákona a nariadil správcovi hradu vykonať pamiatkový architektonicko-historický výskum, výskum v objektoch hradu, ako aj vyhotoviť projektovú dokumentáciu obnovy.

Naďalej pokračuje verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka, dodnes sa vyzbieralo viac ako 96-tisíc eur. Národná kultúrna pamiatka Hrad Krásna Hôrka bola 10. marca poškodená následkom rozsiahleho požiaru.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Je to priam obdivuhodné, že

    Je to priam obdivuhodné, že kompetentné inštitúcie, ešte ani po troch mesiacoch po požiari, neboli schopné vypísať verejné obstarávanie na dodávateľa.

    Pri rýchlosti a miere korupcie vo verejných obstarávaniach v tomto našom Kocúrkove, počítam, že rekonštrukciu strešnej krytiny dokončia cca. o 50 rokov.

    Medzitým sa však predpokladané náklady na rekonštrukciu niekoľkonásobne predražia a zrúti sa aj zbytok hradného komplexu. 

  2. Nad bránou a Krásnou hôrkou

    Nad bránou a Krásnou hôrkou bdeli traja svätí. Kde sa však podeli?  Svätí nás navádzajú na pokoru. Pokora je pochopenie, že povinnosť je trošku viac, ako právo. Len tak môže fungovať dobrá spoločnosť. Je to analógia fungovania vesmíru: pri big-bengu bolo trošku viac hmoty, ako antihmoty. Rovnováhou by sa hmota-antihmota navzájom „vymlátila“. V nemecky hovoriacich oblastiach si na všetkých možných miestach pripomínajú: An Gottes Segen ist alles gelegen (S Božou pomocou ide všetko ľahšie). Nuž zamyslime sa nad svätými, i nad Nekrásnou hôrkou.

Comments are closed.