Slovenská národná galéria AKTUÁLNE VÝSTAVY

Eames
SNG, Dvorana MK SR, Nám. SNP 33
Trvanie výstavy: 6. marec 2003 – 27. apríl 2003
Koncepcia výstavy Tiziano Barachino…

Kurátor výstavy za SNG Agnes Schrammová

V priebehu 40 rokov spolupráce vytvorili Charles a Ray Eames popri nábytku výnimočné filmy, stavby a multimediálne projekty. Východiskom väčšiny ich prác bolo očarenie materiálom. Experimenty s ohýbanou preglejkou predstavovali iba začiatok hľadania noých postupov, ktorými prispôsobovali nepoddajné materiály organickým tvarom ľudského tela.
Výstava EAMES predstavuje nábytok Charlesa a Ray Eames z obdobia 40. – 70. rokov – od prvých pokusov s preglejkou, sklenným vláknom alebo drôtom – až po známe návrhy Aluminium Chair alebo Lounge Chair. Stoličky a stoly, ktoré vyrába spoločnosť Vitra s úspechom aj v súčasnosti, ako i pôvodné oroginály zo zbierky Vitra Design museu.
Vďaka podpore Aukčnej spoločnosti SOGA sa počas trvania výstavy uskutočnia SOGA-workshopy pre verejnosť (20.3., 3.4., 24.4., vždy o 16.30 hod.) so zameraním na dizajn.
Výstavu dopĺňa projekcia krátkych filmov Charlesa a Ray Eames.

Slovenské vizuálne umenie 1970-1985
SNG, Esterházyho palác
Otvorenie výstavy: 17. december 2002
Trvanie výstavy: 18. december – 25. máj 2003
Koncepcia výstavy Aurel Hrabušický
Kolektív autorov katalógu Katarína Bajcurová, Aurel hrabušický, Beata Jablonská, Alexandra Kusá, Jozef Macko, Mária Orišková, Dagmar Poláčková, Zora Rusinová, Tomáš Štrauss

Výstavný a edičný projekt pokračuje v úsilí SNG prebádať a následne verejnosti predstaviť dôležité etapy novodobých dejín výtvarného umenia na Slovensku. Tentoraz sa autorský kolektív zameria na obdobie rokov 1970-1985 (od tzv. normalizácie po perestrojku), t.j. obdobie spoločenskej stagnácie po veľkom vzopätí roku 1968, končiace sa všeobecným uvoľnením po roku 1985. Zámerom zostavovateľov výstavy je preukázať, že obdobie stagnácie spoločnosti sa nekryje so stagnáciou kultúry, ba práve naopak vzniká celý rad tvorivých iniciatív, ktoré pokrývajú široké spektrum vtedajšieho vizuálneho umenia. V nezjednodušenom obraze doby možno rozoznať popri oficiálnom umení, t.j. umení kolaborácie a umení alternatívnej scény, teda umení rezistencie, aj sféru s otvorenými a priepustnými hranicami – umenie koexistencie. Oproti výstave umenia 60. rokov sa umenie rokov 1970-1985 predstaví v zúženom priestore Esterházyho paláca. Autori koncepcie sa preto sústredia skôr na prezentáciu ťažiskových názorových prúdov a umeleckých iniciatív.

Majstrovské dielo zo zbierok SNG
Neznámy stredoeurópsky rezbár: Madona. 1. polovica 15. storočia

Vodné kasárne 1. poschodie, rizalit
Od 22. októbra 2002
Reštauroval Štefan Poljak (1994-1997)
Kurátori Štefan Poljak a Dušan Buran

Madonu získala Slovenská národná galéria v roku 1994 zo súkromnej zbierky. Ako priemernému dielu nebola jej zo začiatku venovaná hlbšia pozornosť, avšak po odstránení niekoľkých vrstiev rustikálnych premalieb odhalilo posledné reštaurovanie jej ozajstné kvality.
Zachovaná polychrómia je síce novodobá (pravdepodobne z 19. storočia) a okrem toho treba počítať aj so skorším prerezávaním častí sochy v baroku (hlavička Ježiša, čiastočná redukcia plášťa). Napriek tomu je však skulptúra gotická a reprezentuje ojedinelý príklad vychádzajúci z motiviky tzv. “krásnej madony” – ikonografického typu v stredoeurópskom sochárstve rozšíreného od začiatku 15. storočia.

zdroj: SNG

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Galerijná prax 1970 – 1985

14. 5. 2003 sa v Esterházyho paláci Slovenskej národnej galérie v Bratislave v rámci výstavy Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 konal záverečný diskusný stôl na tému Umenie a inštitúcie s prihliadnutím na galerijnú prax 70. a 80. rokov.

Plagáty z Viedne

Viedenská mestská a zemská knižnica spravuje okrem iného i rozsiahlu zbierku plagátov. Výstava predstaví po prvýkrát na Slovensku výber plagátov z tejto zbierky, ktorý je založený na historicko-umeleckom mapovaní hlavných vývinových tendencií plagátu v časovom intervale presahujúcom sto rokov.

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.