Formál 2 – mladý maďarský a slovenský dizajn

Výstava je výberom z druhého ročníka súťaže mladých dizajnérov z regiónu severozápadného Maďarska a juhozápadného Slovenska. Funkčné modely, prototypy a výrobky sú zamerané na interiérový dizajn, nábytok, textil, sklo, elektroniku a obaly.Prezentujú najnovšie trendy a progresívne koncepcie s cieľom posilniť vzťahy medzi lokálnymi výrobcami a návrhármi a zároveň upriamiť pozornosť širokej sféry konzumentov na domáce produkty. Prezentácia exponátov v SNG je reprízou výstavy v Györi (Városi Müvészeti Múzeum) a v Budapešti (Iparművészeti Múzeum).

Dvorana MK SR, Námestie SNP 33
Otvorenie výstavy: 19. október 2004, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 20. október – 28. november 2004
Kurátor výstavy Viktor Pósa
Spolupráca za SNG Ágnes Schrammová

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.

Ladislav Mednyánszky

Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti a galériou Oberes Belveder vo Viedni pripravila pri príležitosti 150. výročia narodenia významného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia monografickú výstavu Ladislav Mednyánszky (1852–1919).

Ladislav Mednyánszky

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov – 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska. Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.