Slovanský archeoskanzen hľadá nadšencov a dobrovolníkov

Titulny obrazok blogu uzivatela: Orgon

O.Z. Rodolesie – ich vydarenú stránku najdete na adrese  www.rodolesie.sk –  buduje vlastnými silami na dobrovolníckej báze (ale s odbornou pomocou archeológa) prvý slovanský archeoskanzen na Slovensku v obci Prestavlky. Bude obsahovať viacero slovanských stavieb, medzi iným aj pohanský kultový objekt.

V dátumoch od 7.6.2012 do 10.6.2012 usporiada veľkú stavebnú brigádu.

Občianske združenie Rodolesie pokračuje vo svojich činnostiach na výstavbe prvej etapy archeoskanzenu v obci Prestavlky. Výstavbu kultového objektu, sadu a prvého remeselného prístrešku máme bez mála úprav za sebou, a pristupujeme k výstavbe ďalších objektov. Akcia je zameraná na rozsiahle stavebné úpravy, ktoré sú predprípravou na blížiaci sa Slnovrat.Súčasťou brigády bude i výroba odevov a obuvi pre potreby členov O.Z. Rodolesie. Celkovo táto akcia preberá ráz ostatných brigád, najmä z časovo – organizačného hľadiska. Výnimkou bude príchod už vo štvrtok.

Časový program:

Štvrtok, 7.6.2012

Od 12:00 – postupný príchod organizátorov do obce a ubytovanie

Od 13:00 do 19:00 – Obhliadka areálu, meracie práce ohľadne idolu a sväytne, obhliadka a eliminácia prípadných škôd napáchaných rôznymi živlami. (zver, počasie) a odhad situácie v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (stav jašteríc v okolí, hadov, kliešťov… najmä jašteríc.) V prípade potreby a možností počasia sa pristúpi ku koseniu.

19:00 – večera, zasadnutie O.Z. Rodolesie a predloženie stratégii

Piatok, 8.6.2012

7:00 Budíček a raňajky

8:00 Rozchod na pracoviská. Tie sú stanovené nasledovne:

1)      Ťažba vypletacieho prútia na obecných pozemkoch, (min. 4 osoby a motorová píla)

2)      Výkopové práce na studni – dozorovanie bagra (min. 1 osoba)

3)      Výkopové práce na zemniciach – dozorovanie bagra (min jedna osoba)

4)      Práce na dočisťovaní ciest (min 2 osoby)

5)       Výpletové dokončovacie práce na objekte sadu a ohrady pre dobytok (min.2 osoby)

6)      Kosenie (min. 1 osoba s motorovou kosačkou a jedna s kosou)

7)      Príprava drevených komponentov (koly, štiepance do cesty – min 2 osoby a motorová píla)

8)      Ťažba rákosu – dvaja ľudia, ktorí budú kosiť rákos. Iba ho povaľovať od koreňa. Neskôr sa to poviaže a naloží.

12:00 –  Obed a odpočinok – obeduje sa spolu, v dome alebo na areáli

13:00 – 17:00 pokračovanie v prácach tak, ako boli v skupinách započaté

18:00 – večera a odpočinok

20:00 – Voľný program

Sobota, 9.6.2012

7:00 Budíček a raňajky

8:00 Rozchod na pracoviská. Tie sú stanovené rovnako, ako v predošlý deň, ale skupiny, ktoré dozorovali výkopy a kosili, sa presunú ku hlavnej ťažnej skupine, ktorá zabezpečuje vypletacie prútie.

12:00 –  Obed a odpočinok

13:00 – 16:00 kľúčová etapa ťažby vypletacieho prútia a jeho odvoz. Po dovoze na skanzen sa z neho začne vypletať.

16:00 – až do tmy – vypletanie plotov a dopletenie ohrady sadu.

Nedeľa, 10.6.2012

Deň určený na tvorivé dielne ohľadom výroby obuvi a odevov. Tí, ktorí majú záujem o tvorbu kostýmu, a majú naň pripravené materiály, budú si svoje odevy pripravovať. To platí i pre obuv. Bude odborný dozor,

Ubytovanie:

POZOR: OZNAM OHĽADNE UBYTOVANIA!!!

Ubytovanie môže byť realizované v obecnej ubytovni (5 EUR/noc) alebo v dome jedného z domácich dobrodincov nášho projektu. Dom pojme pri variácií postelí, karimatiek a spacákov cca. 10 ľudí. Počas prijímania prihlášok sa postupuje procesom – “kto prv príde” – to znamená prednostne budú ubytovaní ľudia, ktorí sa po poradí prihlasovali. Po naplnení počtu 10budú novoprihlásení nad tento limit odkázaní na obecnú ubytovňu. POZOR: ubytovanie na ubytovni si vybavuje každý sám, individuálne, osobne, jednotlivo. Občianske združenie Rodolesie nemá v kompetencii hromadné vybavovanie ubytovania v tomto objekte. Je to i mimo jeho kompetencii. Je nutné tak učiniť jednotlivo.V prípade prihlášky, ktorá je nad počtom 10 sa Vám zašle kontaktná adresa a telefón na predstaviteľov obce, ktorí Vám ubytovanie zaistia. Platí sa vopred a zálohovo, v prípade akejkoľvek zmeny odstúpenia od ubytovania sa peniaze nevracajú. Konzultujte s obcou. Kontaktné údaje nájdete na : www.prestavlky.sk

Materiálno – technické zabezpečenie:

ODEV: Na seba jarné pracovné oblečenie, kvalitnú a pevnú obuv, rukavice. Práce prebehnú v dostupnom a nenáročnom teréne, je treba zvážiť individuálne bezpečnostné opatrenia. Je vhodné si priniesť  menšiu, dobrú sekerku, ženská časť, ktorá bude pracovať s rákosím, odporúčame mačety a/alebo kosáky. Divízia zberačov prútia nech myslí na záhradnícke nožnice na strihanie prútia a konárikov. V prípade absencie takéhoto náradia nám to doplnte do prihlášky. Zabezpečíme.

Financie:

Členovia i hostia sa zbierajú sumou 15 EUR na poživeň troch dní. Varí sa spoločne v dome nášho dobrodinca, kde prebieha i ubytovanie. POZOR!!! V prípade že máte špeciálne stravovacie potreby alebo ste vegetariáni, vegáni alebo niečo podobné, ohláste to v prihláške!!!

Prihláška:  Prihlášky zasielajte na náš e-mail. (rodolesie@gmail.com)

Prihláška má obsahovať:

    Plné občianske meno, prípadne prezývku, rod, vek a miesto, odkiaľ ste
    Počet dní, koľko sa zdržíte
    Vami plánované zaradenie sa do druhu prác

Tešíme sa na Vás!!!

Za Občianske združenie RODOLESIE

S.Rodoslav

*Poznámka: O.Z. Rodolesie si vyhradzuje z vnútorných dôvodov odmietnuť po zvážení účasť na brigáde komukoľvek. Jedná sa najmä o osoby, vystupujúce a konajúce v rozpore so stanovami O.Z. Rodolesie.

Orgoň

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články