Pomôžte budovať slovanský archeoskanzen

Titulny obrazok blogu uzivatela: Orgon

Vážení priatelia, Pozývame Vás na náhradnú brigádu na archeoskanzene, ktorá sa má konať v dátumoch 8. – 10. 11. 2013 zorganizovať stavebnú brigádu na nami budovanom archeoskanzene. Občianske združenie RODOLESIE pokračuje vo svojich činnostiach na výstavbe archeoskanzenu v obci Prestavlky.

Nakoľko nám skrížila minulý víkend cestu sviatočná nálada, a všetko sa nakoniec cintorínovalo a inak realizovalo, pôjdeme teraz v lepších počtoch. Pršať nemá, tak to hádam bude fajn.

Čomu sa budeme na brigáde tentokrát venovať (okruh činností)

Táto brigáda sa bude orientovať najmä na prácu s drevom, a stavebné práce. umožňujúce vztýčenie ďalších budov, ktoré sú v súlade s našim projektovým harmonogramom.
1) Stavba drážkového domu – osadzovanie trámov a polguľatiny.
2 Zisťovanie možností zastrešenia gynecea
3)Zhutňovanie a dopĺňanie stavieb drevenými komponentami.
Demontáž a znovumontáž prístrešku a stavebné doplnenie kováčskej dielne
4) Fotoarchivácia objektov pre druhú etapu projektového dokumentu
5) pozrieme sa na lokálne zdroje rákosu

Časový program:
Časový program sa zverejňuje na mieste a je variabilný podľa počasia, počtu prihlásených a iných premenných okolností. Primárne sa na brigáde budeme orientovať podľa bodov, rozpísaných vyššie.

PIATOK:(aspoň ja určite) Od 12:00 Príchod a zaradenie do prác
SOBOTA: Práca podľa bodov v programe, prerozdelenie jednotlivých osoôb
NEDEĽA: Práca podľa bodov a odchod do 15:00


UBYTOVANIE:

Ubytovanie sa realizujev obecnej ubytovni (5 EUR/noc/osoba), alebo stanovou formou na pozemku.

Do prihlášky uveďte či chcete na ubytovňu alebo do stanu, najpozdešjšie do štvrtku večera.Inak sa budú na ubytovni zdúvať že sme im to dali vedieť pozde.


Materiálno – technické zabezpečenie:

ĽUDIA DONESTE SI SEKERU A Nôž KAŽDÝ A VŽDY MAJTE TOTO VYBAVENIE NA KAŽDEJ BRIGÁDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ODEV: Na seba primerané jesenné pracovné oblečenie, kvalitnú a pevnú obuv, rukavice. Práce prebehnú v dostupnom a nenáročnom teréne. Nakoľko sa bude pracovať najmä na skanzene, čiže na lúke a v priestore pod holým nebom, rátajte s kropením alebo septembrovým slnkom, berte si pokrývky hláv. Budeme vyžadovať ako pomôcky najmä kladivká (klincové) a sekery, tesárske sú vítané. Určite je vhodné priniesť si so sebou aj špagát, ktorého nie je nikdy dosť. Rákosie sa bude viazať do snopov a snopy sa budú sušiť na neskoršie použitie, takže ho spotrebujeme nemálo. Veľmi uvedomelí zúčastnení môžu doniesť motorovú pílu, jedna čo máme my sa ide pretrhnúť od roboty.

Financie:

Nakoľko sa nedá v obci riadne najesť, nie je tu žiadna reštaurácia ani pohostinstvo, riešili sme v minulých časoch brigád spoločné varenie. To sa vyrieši buď prenajatím kuchynky v ubytovni, alebo sa bude fungovať na suchej strave a opekanom / v kotlíku varenom jedle. Prihlásení nech sami uvedú, akou formou chcú realizovať svoje stravovanie a od toho odvinieme aj formu nákupu a prípravy jedla. V prípade záujmu o hromadné a spoločné varenie to uveďte do prihlášky.

Prihláška: Prihlášky zasielajte na náš e-mail. (rodolesie@gmail.com)

Prihláška má byť koncipovaná formou E-mailu a má obsahovať:
Plné občianske meno, prípadne prezývku, rod, vek a miesto, odkiaľ ste,
Počet dní, koľko sa zdržíte
Vami plánované zaradenie sa do druhu prác
Forma ubytovania

POZOR! Na podujatí sa bude riešiť aj ďalšia postupnosť udalostí a činností viazaných na archeoskanzen a agendu O.Z. Rodolesie. Vyzývame všetky zainteresované osoby, aby si našli priestor pre vystúpenie so svojimi názormi a pripomienkami a podujatia sa zúčastnili. Ďakujeme.
Tešíme sa na Vás!!!

Za Občianske združenie RODOLESIE

S.Rodoslav

*Poznámka: O.Z. Rodolesie si vyhradzuje z vnútorných dôvodov odmietnuť po zvážení účasť na brigáde komukoľvek. Jedná sa najmä o osoby, vystupujúce a konajúce v rozpore so stanovami O.Z. Rodolesie a poškodzujúce dobré meno O.Z. Rodolesie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ústav pamäti národa nemá ani po ôsmych rokoch vlastnú budovu

Štát za osem rokov nezabezpečil pre Ústav pamäti národa (ÚPN) priestory, kde by mohol bez problémov vykonávať svoju činnosť. “Hlavným problémom je pretrvávajúce priestorové provizórium, v ktorom ÚPN naďalej pôsobí,” povedal na tlačovej besede 20. decembra 2010 predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský. Verí, že na budúci rok bude na ÚPN prevedená budova, ktorá umožní zlúčiť všetky zložky ústavu pod jednu strechu. Uľahčí to podľa neho nielen prácu zamestnancov ústavu, ale i komunikáciu a vybavovanie žiadostí podaných verejnosťou.