SBM – My sa nevieme sťažovať nahlas

(od 8.4. do 15.5.)
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica pripravili pre návštevníkov V. ročník výstavného podujatia My sa nevieme sťažovať nahlas.

Vernisáž výstavy detských kresieb, do ktorej sa zapojilo 22 škôl zo Slovenska a 4 z Maďarska sa uskutoční 8. apríla 2003 o 13,00 hod. v Galérii Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 12, Banská Štiavnica. Výstava bude počas celého obdobia trvania spojená s besedami.

Galéria Jozefa Kollára
Otvorené: Pondelok – piatok 8.00 – 16.00

Pre Obnova.sk poskytol: Ing. Rastislav Marko
Oddelenie pre prácu pre s verejnosťou SBM

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…