Nový hotel v centre Banskej Štiavnice?

Priestor parkoviska medzi Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho a farským kostolom na Akademickej ulici v B. Štiavnici by sa podľa plánov firmy Delta Company, s. r. o. Bratislava mal stať parcelou, na ktorej by mal vyrásť nový 4 až 5-poschodový polyfunkčný objekt s 5-hviezdičkovým hotelom. Autori návrhu výstavby hotela predpokladajú, že hotel by mal mať kapacitu okolo 240 miest, mal by disponovať kongresovým centrom, relaxačnými zariadeniami a poskytovať dokonca aj obchodné služby. Veľkorysý zámer investorov predpokladá náklady v celkovej výške asi 720 miliónov korún.

S výstavbou by chceli začať v júni budúceho roku. Keďže ide o stavbu nachádzajúcu sa v mestskej pamiatkovej rezervácii, výškové členenie objektu a jeho hmotové pomery chcú budúci projektanti prispôsobiť hlavne rozhodujúcim susedným stavbám, tzn. SPŠ S. Mikovíniho a kostolu Nanebovzatia Panny Márie.

Majiteľom pozemku, na ktorom by mal hotel stáť, bola rím.-kat. cirkev, ale od februára 2004 sa novým vlastníkom stala firma Delta Company, s.r.o. V týchto dňoch začal na pozemku geologický prieskum, pretože podľa odborného stanoviska vraj cez pozemok prechádza žila Ján, „s mimoriadne nepriaznivými vplyvmi pre zakladanie stavieb”. Zástupcovia investora predpokladajú, že nový hotel by mohol poskytnúť prácu 200 až 250 zamestnancom v jednej smene.

Peter Danáš

Zdroj: Štiavnické noviny č. 17/XV, 30. apríla 2004

Kláštor sa stráca pod odpadom

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Pozostatky bývalého dominikánskeho kláštora dokumentujú najstarší vývoj Banskej Štiavnice. Pohľad na archeologickú lokalitu je však viac ako žalostný. Na jednej časti stojí parkovisko, zvyšnú pomaly zavážajú odpadom.

Návštevník mesta, ktorý na parkovisku odstaví svoje auto, si ani neuvedomí, v akej vzácnej časti mesta práve je. Nenachádza sa tu ani jediná informačná tabuľa o vývoji kláštora, chýbajú informácie o priebehu archeologického prieskumu v tejto lokalite. “Chceme, aby sa k problému vyjadrili aj obyvatelia mesta, preto sme na stránkach nášho mesačníka rozbehli diskusiu na tému kláštora a jeho rajského dvora,” povedal nám Anton Pižurný z občianskeho združenia Paradajz. Podľa neho by bola obrovská škoda, keby lokalita úplne zmizla pod nánosmi zeminy a odpadov.

Archeologický výskum koncom 20. storočia potvrdil, že stavba sa viaže k polovici 13. storočia a patrí k najstarším stavbám v meste. Z pôvodného kláštora, ktorý neskôr prešiel z rúk dominikánov do vlastníctva jezuitov, zostala iba časť múrov a zvyšky okien, ktoré smerovali do takzvaného rajského dvora. Hoci ide iba o fragmenty z pôvodnej rozsiahlej stavby, v prípade zakonzervovania a ochrany by mohlo ísť o cennú lokalitu.

“Ukončenie archeologického výskumu odkrylo nielen zvyšky murív, ale v podzemí boli otvorené tri zaklenuté priestory s kamennými múrmi a klenbami suterénu kláštora,” povedala nám Katarína Vošková, vedúca banskoštiavnického pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Hoci pamiatkari po ukončení prieskumu opakovane zvolávali stretnutia odborníkov, konečné riešenia, ako lokalitu zabezpečiť, sa nenašli. Namiesto toho pribudla nevzhľadná asfaltová plocha a na nej parkovisko. “Niekoľko letných sezón sa ruinám bývalého kláštora usiloval pomôcť Spolok Banskej Štiavnice ’91, ktorý organizoval letné mládežnícke tábory. Postupne sa domurovali prevalené klenby, rozpadnuté torzá murív,” konštatuje Vošková. Podľa nej môže súčasné zasypávanie objektu znamenať nebezpečenstvo aj do budúcnosti. Jedna klenba do suterénneho priestoru zostala prepadnutá a nie je vylúčené, že k pohybu môže v budúcnosti prísť aj na iných miestach.

Podľa odborníkov stále existuje šanca prezentovať archeologickú lokalitu verejnosti. Ak by sa našiel dostatok financií, vylúčené by nebolo ani sprístupnenie podzemných priestorov, kde by mohla byť expozícia súvisiaca s vývojom kláštora a archeologickým prieskumom.

KVETA FAJČÍKOVÁ

Zdroj: Denník Sme, 24. 3. 2004
http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=1310440

Na archeologickej lokalite má stáť hotel

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Na archeologickej lokalite po bývalom dominikánskom kláštore v Banskej Štiavnici má vyrásť moderný hotel. Štvorpodlažný, prípadne päťpodlažný objekt s piatimi hviezdičkami má mať polyfunkčný charakter, 240 ubytovacích miest, kongresové a relaxačné centrum. Investícia sa odhaduje na 720 miliónov korún.

Pamiatkarov z Banskej Štiavnice prekvapilo, že na svete je už model hotela, kým úrad prakticky ani nebol o zámere stavať hotel informovaný. Ako nám povedala vedúca Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica Katarína Vošková, jediné, čo pamiatkari majú k dispozícii, je žiadosť na výstavbu plota okolo lokality.

Pozemok kúpila spoločnosť Delta Company Bratislava, ktorá bude s účasťou zahraničných investorov hotel stavať. Ako nám povedal jej konateľ Milan Augustín, včera sa uskutočnilo rokovanie s odborníkmi z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Keďže v minulosti sa robil iba čiastkový archeologický výskum lokality, spoločnosť je pripravená ďalší výskum financovať a uchovať aj vzácne odkryté archeologické artefakty. Z hľadiska historického významu konzultujú problematiku aj s odborníkmi z univerzity v poľskom Krakove.

Denník SME už pred niekoľkými týždňami informoval, že lokalitu zavážajú sutinou. V tom čase však ešte neboli zámery s výstavbou hotela známe. Pred niekoľkými dňami začali robiť prvé geologické vrty.
Pamiatkari reagovali tým, že nariadili práce pozastaviť. Tie však napriek tomu pokračovali. Pamiatkari nemali v tom čase v rukách ani doklady, že pozemok zmenil vlastníka. Predtým ho vlastnil rímsko-katolícky farský úrad.

Pamiatkari očakávajú, že im nový vlastník predloží ideový zámer na výstavbu hotela. Iba tak môže padnúť kvalifikované rozhodnutie, v akej podobe by mohol hotel v tejto cennej lokalite stáť. Chcú preto začať interdisciplinárnu diskusiu k tomuto problému. Mali by sa jej zúčastniť architekti, archeológovia či krajinní ekológovia.

Mesto chápe výstavbu hotela ako strategickú investíciu. Podľa primátora Mariána Lichnera je bez špičkového hotela v centre mesta zložité rozvíjať cestovný ruch. Budú však trvať na tom, aby sa akceptovali pripomienky pamiatkarov.

Archeologická lokalita je národnou kultúrnou pamiatkou – vznik kláštora bol časovo viazaný na druhú polovicu 13. storočia. Kláštor tak patril nielen k najstarším stavbám v meste, ale bol aj prvým dominikánskym kláštorom v Uhorsku. Koncom 20. storočia archeologický prieskum odkryl zvyšky kláštora.

Banská Štiavnica je už niekoľko rokov zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Výbor UNESCO sleduje aj novú výstavbu v historických lokalitách. Žiadajú napríklad, aby sa väčšie rekonštrukcie a nové stavby konzultovali s odborníkmi. Výboru by sa mali predložiť na posúdenie. Nedávno mala problémy Viedeň, hrozilo jej dokonca vyškrtnutie zo zoznamu. Dôvodom bola výstavba mrakodrapu v tzv. “buffer zone”. Teda ani nie priamo v historickej rezervácii, ale v jej ochrannej zóne. Výhrady boli aj voči Prahe pre plánovanú výstavbu biznisového centra na mieste zrúteného domu na Petrskom námestí.

KVETA FAJČÍKOVÁ

Zdroj: Deník Sme, 14. 5. 2004
http://www.sme.sk/clanok-1495278.html

Na ruinách kláštora má byť hotel

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Priamo v historickom centre Banskej Štiavnice má na mieste národnej kultúrnej pamiatky vyrásť nový hotel. Bratislavská spoločnosť ho chce postaviť v archeologickom areáli bývalého dominikánskeho kláštora. Pamiatkári sa obávajú, že necitlivé zásahy môžu túto národnú kultúrnu pamiatku vážne poškodiť alebo zničiť. Spoločnosť, ktorá chce hotel stavať, tvrdí, že ju zachová a začlení do hotelového komplexu. Obavy pamiatkárov vyplývajú z toho, že o zámeroch postaviť tu nadštandardný hotel sa zatiaľ dozvedeli iba neoficiálne. “Od firmy sme doteraz dostali len žiadosť o oplotenie areálu. Ide o vzácnu lokalitu, v ktorej sa nachádzajú iba sčasti odkryté ruiny dominikánskeho kláštora z prvej polovice 13. storočia. Bez nášho vedomia sa tam začali robiť geologické vrty, ktoré sme nariadili zastaviť. Aj keď už existuje model hotela, nikto ho s nami nekonzultoval ani z pamiatkového, ani urbanistického hľadiska,” hovorí vedúca banskoštiavnických pamiatkárov Katarína Vošková.

Podľa plánov by na tomto mieste mal vyrásť štvor- alebo päťposchodový areál s päťhviezdičkovým hotelom s 240 lôžkami. Stavať by sa mal začať na budúci rok. “Zatiaľ nevieme posúdiť, do akej miery to zasiahne danú lokalitu, pretože nemáme nič v rukách. Nie sme bezvýhradne proti výstavbe, budeme však presadzovať dodržanie pamiatkovej ochrany,” dodala Vošková.

Pozemok s ruinami je majetkom spoločnosti Delta Company, ktorá ho kúpila od cirkvi. Podľa jej konateľa Milana Augustína si uvedomujú jeho historickú vzácnosť. “S archeologickým ústavom sme sa už dohodli, že zaplatíme dokončenie archeologického výskumu a vzácne pozostatky začleníme do hotelového komplexu,” uviedol.

Z pohľadu rozvoja cestovného ruchu, ktorý je prioritou Banskej Štiavnice, pripravovanú výstavbu hotela vidí tamojší primátor Marián Lichner ako ďalší krok dopredu. Ako primátor povedal, budú však trvať na tom, aby sa pri nej rešpektovala pamiatková ochrana.

Dagmar Teliščáková

Zdroj: Denník Pravda, 19. 05. 2004

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Všetci za jeden povraz!

Pred časom ste si na tomto mieste mohli prečítať výber z článkov, ktoré slovenskú verejnosť zoznámili s problémom predčasného výrubu stromov na pravdepodobnom budúcom stavenisku veľkého luxusného hotela v centre Banskej Štiavnice (http://www.obnova.sk/article.php?sid=1622).
Nasledujúci článok, prevzatý z miestneho týždenníka Štiavnické noviny, ktorý vydáva Mesto, resp. Mestský úrad Banská Štiavnica, približuje nielen viac či menej obhajujúce pohľady na túto vec, ale aj budúcnosť celého zámeru.

Našli kostru upíra?

V archeologickej lokalite na mieste bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici narazili na zaujímavý nález. Ide o kostru, ktorá má krížom cez hrudný kôš preloženú skalu, akoby primurovanú ku kamennému okraju.

Rúbanisko v mestskej pamiatkovej rezervácii

Na pozemku v centre Banskej Štiavnice, kde sa možno bude stavať päťhviezdičkový hotel, v marci 2005 vypílili 29 veľkých stromov. S výnimkou štyroch z nich sa mohlo rúbať až keď bude vydané stavebné povolenie. Podľa primátora Mariána Lichnera mesto situáciu vyrieši upozornením.

Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?

Takmer 100 rokov (od výstavby školského areálu pri Akademickej ulici) nebola v historickom centre Banskej Štiavnice postavená stavba porovnateľného objemu. Odhliadnuc od problematickej funkcie a pozadia celého zámeru, mierka tohto hotela sa nám zdá byť neprimeraná k mierke centra mesta, pôsobí ako Gulliver v krajine Liliput.

Na Zobore nad Nitrou objavili archeológovia stredoveký kamenný vodovod

Nitra, 1. augusta (TASR) – Vedecký výskum Benediktínskeho kláštora svätého Hippolita na nitrianskom Zobore robia v tohtoročnej sezóne pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre. “Doteraz odkryté archeologické nálezy potvrdzujú existenciu kláštora v období od 11. do 15. storočia. Ide o významnú archeologickú lokalitu. Zoborský kláštor bol podľa známych prameňov najstarším podobným duchovným centrom na Slovensku,” povedal dnes pre TASR vedúci výskumu Marian Samuel.