Banská Bystrica: Petícia proti hotelu pri Pamätníku SNP

24. júna 2008 – Zástupcovia petičného výboru dnes do podateľne banskobystrického magistrátu priniesli petičné hárky s podpismi 3 740 občanov proti výstavbe hotela v areáli Pamätníka SNP v centre Banskej Bystrice. Podpísaní občania považujú komercionalizáciu priestoru na území chránenej mestskej pamiatkovej rezervácie v tesnej blízkosti pamätníka za zneváženie odkazu dejín Slovenska. Podpisy pod petíciu zbierali odporcovia výstavby hotela od 15. mája do 22. júna. Ako pripomenula Klára Kubičková z petičného výboru, voči zámeru postaviť hotel majú tri hlavné výhrady. Prvou je tá, že stavať by sa malo na území mestskej pamiatkovej rezervácie, priamo pri mestských hradbách. Druhou je narušenie postupnosti architektonických hmôt Kapitulskej ulice a treťou, podľa Kubičkovej hlavnou, je hroziace potlačenie súčasnej dominantnosti objektu Pamätníka SNP.

Podľa primátora Ivana Saktora je petícia zbytočnou iniciatívou. „Lebo samotný stavebník stiahol žiadosť o stavebné povolenie, vzhľadom na to, že je taká atmosféra,“ uviedol Saktor. Pripomenul, že pozemok v areáli Pamätníka SNP predalo Múzeum SNP stavebníkovi práve na výstavbu hotela. „A táto iniciatíva hovorí o tom, že bude hotel zavadzať pamätníku, tak tomu už fakt nerozumiem,“ podotkol Saktor.

Výstavbu hotela pri Pamätníku SNP umožňuje zmena územného plánu aglomerácie, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v marci a ktorá funkčnosť časti areálu zmenila z pôvodnej zelene na občiansku vybavenosť. Ide o plochu s rozlohou 2 840 štvorcových metrov, ohraničenú chodníkom na Kapitulskej ulici, mestskými hradbami a vstupnou komunikáciou do areálu Pamätníka SNP. Ďalším krokom k výstavbe hotela má byť zmena územného plánu centrálnej mestskej zóny, čomu chcú petiční aktivisti zabrániť. V súvislosti s ich protestným zhromaždením 12. júna sa vedenie mesta s majiteľom pozemku dohodlo, že prerokovanie návrhu príslušnej zmeny územného plánu nebude na programe dnešného zasadnutia zastupiteľstva, hoci pôvodne to bolo plánované. „Nech si nikto nemyslí, že my na toto zabudneme a že to nebudeme sledovať aj ďalej,“ zdôraznila Kubičková.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rekonštrukciu hotela Tatra stavebný úrad zastavil

NITRA – Rekonštrukcia slávneho hotela Tatra v pamiatkovej zóne Nitry nepokračuje. Stavebný úrad rozhodol, aby práce okamžite zastavili.
Nadstavba hotela nie je podľa úradu v súlade s vydaným stavebným povolením. Firma, ktorá hotel rekonštruuje, podľa úradu výrazne zmenila geometriu krovu a tým aj výraz budovy.

Odpovede

 1. Banská Bystrica: Petícia proti hotelu pri Pamätníku SNP

  Výstavba Hotela SNP sa zrejme zbrzdí
  Magistrát podcenil protesty prokuratúry. Krajský súd rozhodol, že Všeobecne záväzné nariadenie nie je v súlade so zákonom.

  Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol, že poslanci mestského zastupiteľstva prijali protizákonné Všeobecne záväzné nariadenie. VZN č.4/2008 umožnilo, aby pri Múzeu SNP mohol vzniknúť hotel. Odporcovia stavby podali podnet na prokuratúru a tá dala na Krajský súd dva návrhy na vyslovenie nesúladu spomínaného VZN so zákonom. Nina Spurná, hovorkyňa KS informovala, že VZN „nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona ako aj zákona o obecnom zriadení z dôvodu, že v konaní bolo preukázané, že nebol dodržaný postup prerokovania územnoplánovacej dokumentácie a teda nebol v súlade s príslušným ustanovením stavebného zákona.” Druhý návrh súd zamietol.

  Investor už vyhlásil architektonicko – urbanistickú súťaž na výstavbu hotela, bez platného VZN však stavať nemôžu. Prokuratúra podala mestskému zastupiteľstvu v septembri minulého roku protesty proti dvom VZN. Niektorí poslanci vtedy upozorňovali, že sú nezákonné a stav treba napraviť. Zastupiteľstvo však protesty zamietlo, a tak sa prípad dostal až na súd. Súd našiel nesúlad so zákonom v jednom nariadení. Magistrát sa môže voči rozhodnutiu odvolať. „Mesto Banská Bystrica obdržalo v písomnej forme rozhodnutie Krajského súdu. Po preštudovaní rozhodnutia sa k veci vyjadríme,” informovala Monika Pastuchová, hovorkyňa magistrátu.

  17. 4. 2010, Miroslav Pejko

  Čítajte viac: TU.

Comments are closed.