V centre B. Štiavnice spadlo murivo zo schátranej budovy

(SITA) – ?as? muriva zo schátraného domu na Ulici Andreja Kme?a v historickom centre Banskej Štiavnice spadla v nede?u ve?er na pri?ahlý chodník a cestu. Kus murovanej rímsy prerazil aj ochranné drevené lešenie nad chodníkom.

 V ?ase udalosti tadia? nikto neprechádzal, k zraneniam ?udí tak nedošlo. Dom ohrozuje obyvate?ov a návštevníkov mesta už viac rokov, jeho múry sú provizórne spevnené kovovými svorkami. Bývalého vlastníka tejto budovy už mesto viackrát upozornilo na jeho zodpovednos?, udelilo mu aj pokutu. Trestné oznámenie pre podozrenie z verejného ohrozenia však ešte v roku 2004 polícia vyhodnotila ako neopodstatnené.


Vlani dom zmenil majite?a. Primátor Pavol Balžanka pre agentúru SITA uviedol, že so zástupcami spolo?nosti vlastniacej budovu sa chce dohodnú? na jej okamžitej stabilizácii a ?o najskoršej rekonštrukcii. Zhoduje sa však s názorom bývalého primátora Mariána Lichnera, že mesto má malé zákonné možnosti prinúti? majite?ov schátraných budov, aby si ich opravili.


Budov v havarijnom stave je v Banskej Štiavnici viacero, niektoré z nich sú kultúrnymi pamiatkami. Primátor plánuje stretnutia so všetkými ich majite?mi.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Historické objekty Štiavnice sú ohrozené

BANSKÁ ŠTIAVNICA – V mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica je približne 30 objektov, ktoré sú v ohrození. Pamiatkari označujú ich stav ako veľmi vážny. Vypracovali zoznam ohrozených objektov a predložia ho vedeniu mesta a ministerstvu kultúry. Ako nám potvrdili pracovníci štiavnického pracoviska Pamiatkového úradu Banská Bystrica, zoznam je jedným z východiskových materiálov pre správu o technickom stave lokality, ktorú štát predkladá Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži každé dva roky.

Mesto Trnava predáva národnú kultúrnu pamiatku

Meštiacky dom na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Trnave ponúka jeho majiteľ mesto Trnava na predaj v obchodnej verejnej súťaži. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, je však schátraná a potrebuje obnovu. „Ide o stredoveký objekt, renesančne prestavaný, pričom posledná úprava tu bola robená v roku 1900. Budova je v súčasnosti prázdna a jej stav si vyžaduje komplexnú obnovu v súlade s kritériami stanovenými pamiatkarmi,“ uviedol pre agentúru SITA Milan Kazimír z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.