MK SR: Napriek škrtom ide na dotácie o 800-tisíc viac ako vlani

Napriek škrtom pôjde na dotačný systém Ministerstva kultúry (MK) SR tento rok o približne 800-tisíc eur viac ako vlani, na tlačovej besede 3. februara 2011 uviedla štátna tajomníčka Ministerstva kultúry (MK) SR Natália Cehláriková. Cehláriková pripomenula, že ministerstvo kultúry už tento rok neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je vlaňajšia zmena zákona, ktorý platí od začiatku roka. Spolu na rôzne projekty pôjde 16 891 200 eur, no aj to je len zlomok peňazí, o ktoré ministerstvo žiadatelia o dotácie žiadajú. Preto je podľa Cehlárikovej veľmi podstatné, že nový zákon zabezpečí väčšiu transparentnosť a objektívnosť prideľovania dotácií, napríklad aj novými pravidlami pre zloženie komisií.

Člen komisie nesmie byť po novom žiadateľom a ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Podľa Cehlárikovej je známe, “že v minulosti bolo bežnou praxou, že na projekte participovali aj členovia komisie a o danom projekte sa rozhodovalo počas ich neprítomnosti v rokovacej miestnosti”. Prínosom sú aj administratívne úpravy v žiadostiach a prílohách. V oblasti kultúrneho dedičstva sa podarilo rozšíriť okruh žiadateľov a dotáciu môže dostať už nielen vlastník pamiatky, ale napríklad aj jej správca a ďalší. Dotačný systém ministerstva zjednodušuje i podávanie žiadostí. Žiadosti sa predkladajú písomne, no každý žiadateľ sa musí tiež elektronicky zaregistrovať. Keďže zákon začal platiť 1. januára, nemohlo MK SR prvú vlnu výziev na tento rok zverejniť ako zvyčajne rok predtým na jeseň. “Budeme sa snažiť proces administratívy a hodnotenia urýchliť, aby v máji už žiadatelia mohli uzatvárať zmluvy a mali finančné prostriedky,” prisľúbila štátna tajomníčka MK SR Cehláriková.


Výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu zverejnilo MK SR na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Na tento rok je vyčlenených 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch a 27 podprogramov a 24 okruhov podpory. Rezort poskytne dotácie v programoch: Obnovme si svoj dom (4 700 200 eur), Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (milión eur), Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (1 992 000 €), Umenie (4 190 000 €), Pro Slovakia (900 000 €), Národný cintorín v Martine (38 000 €), Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (310 000 €), Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (910 000 €) a Kultúrne poukazy (2 851 000 €). Napríklad v rámci programu Obnovme si svoj dom sú medzi prioritami reštaurátorské práce, obnova pamiatok gotickej cesty, hradov, hradných ruín či tradičné stavebné technológie. V programe Umenie sú medzi hlavnými cieľmi projekty venované storočnici Jána Cikkera. Ministerstvo chce tiež podporovať prehliadky a festivaly venované pôvodnej slovenskej tvorbe, vznik pôvodných slovenských umeleckých diel. V rámci programu Pro Slovakia je jednou z priorít i mobilita umelcov. Dotácie pre národnostné menšiny MK SR už neposkytuje. Táto agenda prešla k podpredsedovi vlády Rudolfovi Chmelovi. Podrobnosti sú publikované na http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2011.


Štátna tajomníčka Natália Cehláriková tiež pripomenula, že ministerstvo kultúry v januári otvorilo Európsky kontaktný bod. Je národnou kanceláriou európskeho programu Európa pre občanov a je súčasťou Divadelného ústavu v Bratislave. Jeho úlohou je propagácia grantového programu Európa pre občanov a pomoc slovenským žiadateľom pri príprave projektov a pri hľadaní podpory medzinárodných projektov občianskych aktivít. “Vstupom Slovenska do Európskej únie sa nám otvoril priestor na účasť vo všetkých komunitárnych programoch Európskej únie, avšak zo skúseností vieme, že úspešnosť slovenských subjektov je priamo úmerná faktu, či je zriadený implementačný orgán na Slovensku alebo nie,” zdôvodnila význam Európskeho kontaktného bodu Cehláriková. Jednou z priorít rezortu je totiž vytvorenie podmienok na efektívnejšie využitie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry prostredníctvom štrukturálnych fondov a komunitárnych programov EÚ. Jedným z opatrení, ktoré rezort zabezpečil v súčinnosti s orgánmi Európskej komisie, je práve zriadenie Európskeho kontaktného bodu ako národného koordinačného a implementačného orgánu programu Európa pre občanov.


Komunitárny program EÚ Európa pre občanov, ktorý Európsky kontaktný bod propaguje, podporuje celý rad aktivít a organizácií podporujúcich aktívne európske občianstvo. V rámci tohto programu možno získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou podmienku je, aby boli projekty založené na medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne európske témy. Žiadať o podporu môžu obce, neziskové organizácie či občianske iniciatívy. Podstatné podľa Cehlárikovej je, že granty sú oveľa menšie ako v iných programoch a žiadosti o grant sú oveľa jednoduchšie. Od roku 2004, keď sa Slovensko do programu Európa pre občanov zapojilo, získali podporu viaceré slovenské projekty na medzinárodnej úrovni.


Divadelný ústav je od roku 2004 sídlom Kultúrneho kontaktného bodu, informačnej kancelárie európskeho programu Kultúra. Po vytvorení Európskeho kontaktného bodu sa Divadelný ústav stal informačným a konzultačným centrom pre dva najvýznamnejšie európske komunitárne programy z oblasti kultúry. Európsky kontaktný bod je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 23 štátoch Európskej únie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.