Rezort kultúry spustil finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom premysle

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) spustilo finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle. Na tlačovom brífingu to oznámila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Brífingu sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky Matúš Bieščad a zástupkyne neziskového sektora z oblasti kultúry Veronika Gabčíková z Klubu nezávislých divadiel a Zuzana Mišáková z Mestského divadla Trenčín.

O dotáciu môžu požiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie či neinvestičné fondy. Pomoc sa poskytne tým, ktorí môžu v období pandémie COVID-19 v roku 2020 preukázať pokles príjmov z kultúrnej a kreatívnej činnosti o 30 percent. Minimálna výška na jedného žiadateľa je dvetisíc eur, maximálna výška pomoci je 50-tisíc eur. Rezort žiadateľom preplatí 20 percent ročných prevádzkových nákladov a 80 percent medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti.

foto: ECBN

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vznikol centrálny portál pre neziskový sektor

Neziskový sektor má od stredy 6. októbra 2010 centrálny internetový portál. Vytvorila ho Centrálna nezisková spoločnosť a 1. Slovenské neziskové centrum. Podľa tvorcov portálu jeho vytvorením na Slovensku vznikol priestor, kde bude “maximum dobrých myšlienok”, ktoré môže neziskový sektor zužitkovať.

Odpovede