Rezort kultúry chce vyhlásiť mohylu Milana Rastislava Štefánika za národný pamätník

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) chce vyhlásiť mohylu Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo (okres Myjava) za národný pamätník. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o zásluhách generálna Milana Rastislava Štefánika. Ten dnes rezort kultúry vložil do medzirezortného pripomienkového konania. Základným cieľom návrhu zákona je vytvoriť mechanizmus trvalého spolufinancovania bežnej údržby Areálu Bradlo prostredníctvom účelovej dotácie územným samosprávam, na ktorých území sa areál nachádza. Konkrétne ide o mesto Brezovú pod Bradlom a obce Priepasné a Košariská.

Rezort kultúry v predkladacej správe vysvetľuje, že mohyla spolu s areálom nemajú status vojnového hrobu. Na ich podporu tak nie je možné využitie dotačných mechanizmov Ministerstva vnútra SR ani Ministerstva obrany SR. V dôvodovej správe MK SR uvádza, že novela zákona má, okrem iného, umožniť finančnú podporu pre areál z pamiatkového fondu. Vyhlásenie mohyly za národný pamätník podľa neho prispeje aj k podpore domáceho kultúrneho turizmu, rozvíjaniu občianskej spoločnosti a šíreniu myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu. Návrh by mal znížiť aj administratívnu záťaž pre žiadateľa o poskytnutie dotácie. MK SR konštatuje, že návrh by mal mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona bude ukončené 18. júna.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.

Dotácie ministerstva kultúry po novom

Dotácie bude rezort kultúry a cestovného ruchu poskytovať od 1. januára 2011 na základe zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Nová norma zároveň ruší výnosy ministerstva, ktoré poskytovanie dotácií doposiaľ upravovali. Podľa návrhu zákona bude môcť rezort poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, vzdelávací program v kultúre, kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl a na čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice.

Odpovede