Rekonštrukčné práce v Komárňanskej pevnosti pokračovali ďalšou etapou

Obrázok k článku od zora.

V závere roka 2018 sa skončila rekonštrukcia krovu a strechy vážskeho krídla kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne. Mesto na tento účel získalo dotáciu 550-tisíc eur z ministerstva kultúry. Práce sa začali vo februári 2018 demontážnou azbestovo-cementovej strešnej krytiny. „Bol najvyšší čas začať, lebo časť krovu sa už aj zrútila,“ informoval odborný garant projektu Ľudovít Gráfel. Dnes už je krov a strecha v časti C kompletne obnovená a zakonzervovaná. Pôvodné konštrukcie zachovali a vymenili len veľmi poškodené drevené súčasti krovu. Strešnú krytinu vymenili za pálenú keramickú škridlu červenej farby. V podkroví pribudla drevená lávka pre návštevníkov. „Primárnym poslaním tohto projektu je zachrániť budovu kasárne pred ďalšou devastáciou a po vybudovaní infraštruktúry v pevnosti vzniká aj možnosť naplniť pamiatku ďalšími novými funkciami,“ uviedol Gráfel.

 

Jedným z najväčších projektov v tejto národnej kultúrnej pamiatke v posledných rokoch bola rekonštrukcia budovy kasární za takmer dva milióny eur z eurofondov a s nenávratným finančným príspevkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Obnovili značnú časť krovu a strechu, išlo o časť projektu s označením B. Strecha kasární má dĺžku takmer 600 metrov a keďže sa ju v rámci tohto projektu nepodarilo zrekonštruovať celú, mesto sa uchádzalo o dotáciu v rámci programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom a uspelo. „Ostane nám ešte časť A, teda krídlo pri Dunaji, ktoré snáď obnovíme z dotácie poskytnutej v ďalšom kole tohto programu Ministerstva kultúry SR,“ doplnil Gráfel. Aj táto časť projektu má rozpočet viac ako pol milióna eur.

 

Komárňanská pevnosť je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Výstavba bastiónovej pevnosti sa začala po vpáde Turkov do Uhorska v roku 1546. Po prestavbe a rozšírení v 19. storočí patrí komárňanský pevnostný systém svojimi rozmermi medzi najväčšie pevnostné systémy tohto druhu na svete – jeho vonkajší obvod je 15,5 kilometra. Jeho jedinečnosť spočíva najmä vo veľkosti objektov, ktoré boli v 19. storočí schopné pojať armádu s 200-tisíc vojakmi. Bola to najsilnejšia a najväčšia habsburská pevnosť Rakúsko-Uhorskej monarchie a útočisko cisára. „Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v Komárne patrí medzi priority mesta. Postupne od roku 2003, keď sme túto pamiatku odkúpili od Ministerstva obrany SR, sa nám, i keď malými krokmi, toto úsilie darí,“ píše sa na svojej oficiálnej webstránke mesta Komárno.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede