Časť najväčšej protitureckej pevnosti na Slovensku prešla rekonštrukciou

Obrázok k článku od zora.

Časť protitureckej pevnosti v Komárne prešla obnovou. Na rekonštrukciu krovu a strechy vážskeho krídla kasárenskej budovy v Novej pevnosti získalo mesto Komárno dotáciu 550-tisíc eur v rámci programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Ako uviedlo ministerstvo kultúry, mesto Komárno je dobrým príkladom pre iných zriaďovateľov v tom, ako rekonštruovať kultúrne pamiatky. „Komárňanská pevnosť je miestom, kde sa písala naša história v období bojov za kresťanské hodnoty Európy. Verím, že sa mestu podarí kompletná obnova pamiatky a nájde zrekonštruovanej pevnosti aj vhodné využitie,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

 

Práce sa začali vo februári 2018 demontážnou azbestovo-cementovej strešnej krytiny. Rekonštrukcia bola nevyhnutná, časť krovu sa už zrútila. Dnes už je krov a strecha v tejto časti pevnosti kompletne obnovená a zakonzervovaná. Strešnú krytinu vymenili za pálenú keramickú škridlu červenej farby, opravili aj komíny a štíty. V podkroví pribudla drevená lávka pre návštevníkov. „Sme radi, že 550-tisíc eur bolo využitých naplno, i keď ďalšia finančná dotácia na dokončenie komplexnej obnovy pamiatky bude nevyhnutná,“ uviedol hlavný koordinátor a odborný garant projektu Ľudovít Gráfel.

 

Mesto Komárno sa postupnými krokmi usiluje o záchranu a obnovu pevnosti. Vlastníkom tejto národnej kultúrnej pamiatky je zhruba 15 rokov. „Za tento čas sa podarilo zapísanie pamiatky do listiny kandidátov Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, urobili sa rozsiahle architektonické výskumy v celom objekte, zreštaurovala sa Ferdinandova brána v Starej pevnosti a v roku 2018 sa konala najrozsiahlejšia obnova krovu a strechy tejto najväčšej pamiatky v Slovenskej republike,“ informoval primátor Komárna Béla Keszegh.

 

Komárňanská pevnosť je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Výstavba bastiónovej pevnosti sa začala po vpáde Turkov do Uhorska v roku 1546. Po prestavbe a rozšírení v 19. storočí patrí komárňanský pevnostný systém svojimi rozmermi medzi najväčšie pevnostné systémy tohto druhu na svete – jeho vonkajší obvod je 15,5 kilometra. Jeho jedinečnosť spočíva najmä vo veľkosti objektov, ktoré boli v 19. storočí schopné pojať armádu s 200-tisíc vojakmi. Bola to najsilnejšia a najväčšia habsburská pevnosť Rakúsko-Uhorska a útočisko cisára.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Činnosť pamiatkovej inšpekcie za 1. polrok 2001

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačovej besedy MK SR z 28. 8. 2001
V priebehu 1. polroka 2001 vykonala Pamiatková inšpekcia MK SR previerku starostlivosti o kultúrne pamiatky celkovo v 26 prípadoch . Plán dozornej činnosti zahŕňal previerku pamiatkových rezervácií v Brhlovciach, Čičmanoch, Sebechleboch, v Španej Doline, Ždiari a v Osturni.

Odpovede