Časť najväčšej protitureckej pevnosti na Slovensku prešla rekonštrukciou

Obrázok k článku od zora.

Časť protitureckej pevnosti v Komárne prešla obnovou. Na rekonštrukciu krovu a strechy vážskeho krídla kasárenskej budovy v Novej pevnosti získalo mesto Komárno dotáciu 550-tisíc eur v rámci programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Ako uviedlo ministerstvo kultúry, mesto Komárno je dobrým príkladom pre iných zriaďovateľov v tom, ako rekonštruovať kultúrne pamiatky. „Komárňanská pevnosť je miestom, kde sa písala naša história v období bojov za kresťanské hodnoty Európy. Verím, že sa mestu podarí kompletná obnova pamiatky a nájde zrekonštruovanej pevnosti aj vhodné využitie,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

 

Práce sa začali vo februári 2018 demontážnou azbestovo-cementovej strešnej krytiny. Rekonštrukcia bola nevyhnutná, časť krovu sa už zrútila. Dnes už je krov a strecha v tejto časti pevnosti kompletne obnovená a zakonzervovaná. Strešnú krytinu vymenili za pálenú keramickú škridlu červenej farby, opravili aj komíny a štíty. V podkroví pribudla drevená lávka pre návštevníkov. „Sme radi, že 550-tisíc eur bolo využitých naplno, i keď ďalšia finančná dotácia na dokončenie komplexnej obnovy pamiatky bude nevyhnutná,“ uviedol hlavný koordinátor a odborný garant projektu Ľudovít Gráfel.

 

Mesto Komárno sa postupnými krokmi usiluje o záchranu a obnovu pevnosti. Vlastníkom tejto národnej kultúrnej pamiatky je zhruba 15 rokov. „Za tento čas sa podarilo zapísanie pamiatky do listiny kandidátov Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, urobili sa rozsiahle architektonické výskumy v celom objekte, zreštaurovala sa Ferdinandova brána v Starej pevnosti a v roku 2018 sa konala najrozsiahlejšia obnova krovu a strechy tejto najväčšej pamiatky v Slovenskej republike,“ informoval primátor Komárna Béla Keszegh.

 

Komárňanská pevnosť je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Výstavba bastiónovej pevnosti sa začala po vpáde Turkov do Uhorska v roku 1546. Po prestavbe a rozšírení v 19. storočí patrí komárňanský pevnostný systém svojimi rozmermi medzi najväčšie pevnostné systémy tohto druhu na svete – jeho vonkajší obvod je 15,5 kilometra. Jeho jedinečnosť spočíva najmä vo veľkosti objektov, ktoré boli v 19. storočí schopné pojať armádu s 200-tisíc vojakmi. Bola to najsilnejšia a najväčšia habsburská pevnosť Rakúsko-Uhorska a útočisko cisára.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede