Konkatedrála sv. Mikuláša dostane po 70 rokoch novú krytinu

Obrázok k článku

Strecha konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Deje sa tak po 70 rokoch. Pretekať začala nad sakristiou počas minuloročných Vianoc a odborná prehliadka ukázala, že krytina je zničená na mnohých miestach.

 

Pôvodne sa mala na kostole meniť iba škridla za 101 tisíc eur. Pri odkrytí strechy sa však ukázalo, že na niektorých miestach sú prehnité drevené hranoly a časti krovu sa musia meniť. Pri prácach sa poškodili aj rímsy. Investícia sa tak zvýši aj o odvodňovací systém. Práce by mali ukončiť do konca októbra. Dekan farnosti sv. Mikuláša Jozef Dronzek pre agentúru SITA uviedol, že naposledy robili sanáciu strechy na kostole po druhej svetovej vojne, lebo po bombardovaní Prešova bola úplne zničená. Vtedy sa robila nová strecha. Výmenu krytiny konzultovali s pamiatkarmi a odborníkmi na strechy. Robotníci sa pohybujú vo výškach 20 až 30 metrov, Dronzek uviedol, že hrebeňové časti môžu mať aj 40 metrov. Konkatedrála má komplikovanú konštrukciu strechy, celú jej plochu odhadol farár na 2 000 metrov štvorcových.

 

Opravu strechy financuje farský úrad, peniaze pochádzajú zo zbierok od veriacich. Farnosť za posledné dva roky investovala hlavne do obnovy interiéru, kde kompletne vymenili elektroinštaláciu, dlažbu, vyčistili stropy, vymaľovali steny, zreštaurovali dve fresky. Z grantu opravili vežové hodiny, ručičky dostali pozlátený náter.

 

Prešovská konkatedrála sv. Mikuláša je jedným z najstarších kostolov na Slovensku. Bola postavená v polovici 14. storočia v gotickom štýle. Výška vnútorných lodí je 16 metrov a veža dosahuje výšku 71 metrov. Viackrát ju rozširovali. Celá prestavba bola dokončená pred 500 rokmi.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.