Publikácia: Národné kultúrne pamiatky

Publikácia predstavuje výber národných kultúrnych pamiatok reprezentujúcich hrady, kaštiele, kostoly, kláštory, archeologické náleziská, stredovekú nástennú maľbu, pamiatky národnej histórie. Snaží sa priblížiť ich význam a poukázať na pestrú škálu hodnôt, ktoré reprezentujú. Publikácia je postavená na vyváženej textovej a obrazovej informácii. Prehľadne usporiadané krátke výstižné charakteristiky pamiatok sú doplnené farebnou fotografiou ich súčasnej podoby. Jedným zo základných zámerov publikácie je priblížiť tieto mimoriadne hodnoty čo najširšiemu publiku. Tomu má napomôcť aj rovnocenné umiestnenie textov v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré zároveň ponúka využiť publikáciu pre reprezentačné účely.

Autori: Vladimír Bárta – Viera Dvořáková

Počet strán 120, počet fotografií 137, tvrdá väzba, formát 230×270 mm. Texty v slovenčine, angličtine a nemčine. ISBN 80-88817-44-7

Tlačová správa

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Divy Slovenska a Sveta

Karol Kállay, E. Hofberger – Divy Slovenska
E. Hofberger, znalec Slovenska z Nemecka (karpatskonemeckej národnosti a rodák z Kežmarku) a špičkový slovenský fotografista K. Kállay sa podujali na netradičnú publikáciu. Približujú nám stavebné a umelecké pamiatky i prírodné zvláštnosti tejto krajiny, pričom k mnohému pristupujú netradičným spôsobom – z hľadiska osobného dojmu a so zmyslom i pre veci vedľajšie.

Devín – slávny svedok našej minulosti

Jana Hlavicová , Veronika Plachá
Devín, jedinečný pamätník histórie slovenského národa, patrí k najvýznamnejším historickým miestam v strednej Európe. Toto strategicky významné miesto bolo osídlené od praveku, čo dokazujú výsledky dlhodobého archeologického výskumu…

Poklady sveta 1 – 6

Poklady sveta 1 – Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO
Hoci človek významne zasiahol do života našej planéty, ešte vždy sú na nej miesta, kde sa dá sledovať, ako sa menila po milióny rokov. Takéto zmeny možno objaviť napríklad v kanadskom Parku dinosaurov alebo na Galapágoch, kde žijú fosílne druhy živočíchov, obrovské korytnačky. Ale človek ukázal, že vie byť starostlivý a ohľaduplný k prírode. A tak ešte i dnes putujú obrovské stáda zvierat v tanzánijskom Národnom parku Serengeti alebo nad ekvádorskymi vrchmi v parku Sangay majestátne krúži kondor golierikatý.

Odpovede

 1. Publikácia: Národné kultúrne pamiatky

  :arrow: ďalšia premárnená príležitosť na knižnom trhu o aktuálnom stave kultúrneho dedičstva, národne kultúrne pamiatky v tomto ponímaní už neexistujú od r.2002 kedy bol prijatý nový zákon o ochrane pamiatkového fondu :!:

 2. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  ja by som skôr vytvoril podobnú “výpravnú” publikáciu o tých pamiatkach, po ktorých pes neštekne a do žiadnej publikácie sa nedostanú len preto, že sú zanedbané a rozpadnuté.

 3. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  :arrow: s názvom “Skôr než bude funus” :?:

 4. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  Porsena, možno si to myslel ironicky, ale tvoj nápad je – podľa mňa – veľmi zaujímavý. K príprave takej publikácie by som sa hocikedy pridal. Vážne.

 5. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  Takato publikacia moze vzniknut aj elektoronicky na Obnova.sk a to je moja meta. Ziva encyklopedia kulturneho dedicstva.

 6. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  Porsena, možno si to myslel ironicky, ale tvoj nápad je – podľa mňa – veľmi zaujímavý. K príprave takej publikácie by som sa hocikedy pridal. Vážne.
  Malo to samozrejme ironický podtón vo vzťahu k tejto vydanej knihe, pretože mi pripomína situácie, ako keď si panovník krajiny v úplnom stave “rozkladu” dá vyrobiť novú korunu ako symbol toho, aké je to všetko nádherné a v poriadku.
  Touto knihou sa môžeme prezentovať v zahraničí, ale zahraničie nám pamiatky neobnoví.
  Pre našu spoločnosť by sa viac hodila publikácia (a nie len publikácia, ale masívna propaganda) o skutočnom stave veľkej časti (ak nie väčšiny) pamiatkového fondu. :!:

 7. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  :arrow: Porsena: Pre našu spoločnosť by sa viac hodila publikácia (a nie len publikácia, ale masívna propaganda) o skutočnom stave veľkej časti (ak nie väčšiny) pamiatkového fondu.
  Mám pochybnosti. Ak je spoločnosť “hluchá a slepá” k reálnemu stavu nášho kultúrneho dedičstva v mestách, obciach, krajine, ak nevie (?!) alebo nechce (?!) “čítať z knihy života”, nevníma obraz často “kultúrnej” biedy, tak aká publikácia, aká “propaganda” to môže vyriešiť ?! Existuje recept, no úspech “terapie” príde až po rokoch, čo žiadnej garnitúre prežívajúcej (a “prežúvajúcej”) od volieb k voľbám žiadne preferencie neprinesie. Ej veru, roboty na tejto “roli” je viac ako “na kostole”…

 8. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  :arrow: Porsena: Pre našu spoločnosť by sa viac hodila publikácia (a nie len publikácia, ale masívna propaganda) o skutočnom stave veľkej časti (ak nie väčšiny) pamiatkového fondu.
  Mám pochybnosti. Ak je spoločnosť “hluchá a slepá” k reálnemu stavu nášho kultúrneho dedičstva v mestách, obciach, krajine, ak nevie (?!) alebo nechce (?!) “čítať z knihy života”, nevníma obraz často “kultúrnej” biedy, tak aká publikácia, aká “propaganda” to môže vyriešiť ?! Existuje recept, no úspech “terapie” príde až po rokoch, čo žiadnej garnitúre prežívajúcej (a “prežúvajúcej”) od volieb k voľbám žiadne preferencie neprinesie. Ej veru, roboty na tejto “roli” je viac ako “na kostole”…
  samozrejme, že terapia je zdĺhavá a pomalá, ale ak sa spoločnosť nebude informovať a “vychovávať “, tak terapia ani nezačne. Tým, nemyslím, že sa to spraví tou špecifickou publikáciou, to bola len parabola k problematike. Len si nemyslím, že sa prístup spoločnosti zmení sám od seba a že si začne uvedomovať čo je v tomto prípade dôležité.

 9. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  :arrow: svojou poslednou vetou som snáď dostatočne naznačil, že neočakávam zlepšenie vzťahu spoločnosti len tak (“z ničoho nič”). Našťastie hodne sa aj robí, hoci nie dosť. Všetky aktivity mladých na hradoch, na Kláštorisku či Katarínke sú úžasným príkladom a motiváciou pre ďalších zanietencov. Skôr mi je smutno z tých, ktorým takmer do “popisu práce” patrí starostlivosť o kultúrne hodnoty, ako trestuhodne ich nechajú chátrať. Napr. Magistrát hl. mesta chce, aby mestské hradby zabezpečil štát, to isté čaká aj v prípade PKO. Najbohatšiemu mestu krajiny štát živí vysoké školy, SND, SNM, SNG, Univerzitnú knižnicu, Redutu, rozbieha obnovu hradu…….a ono “nenažraté” stále voči štátu otŕča “paprču”, no viacnásobne obnovuje žulové dlažby v hist. jadre, ktoré v zápätí znovu nechá roztĺkať nákladiakmi. Hlavné nám. vydlaždí ako staničnú halu kameňom z Ázie. Niet divu, že najväčší záujem je o “Čumila”, čo je skôr hanba, ako úspech…No čo už, Malé Veľké Mesto ?!

 10. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  Bez výhrad súhlasím. moja poklona, klobúk aj parochňu dole. :smt023

 11. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  ďalšia premárnená príležitosť na knižnom trhu o aktuálnom stave kultúrneho dedičstva, národne kultúrne pamiatky v tomto ponímaní už neexistujú od r.2002 kedy bol prijatý nový zákon o ochrane pamiatkového fondu :!:

  Akože národné kultúrne pamiatky neexistujú??? Skúste si prečítať zákon č. 49/2002 (Zákon o ochrane pamiatkového fondu). Podľa § 2 odstavca jeden je charakterizovaný pamiatkový fond takto: “Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považžujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.” To, že na ďalších trinástich stranách (a v iných zákonoch) sa spomína iba kultúrna pamiatka neznamená, že neexistujú národné kultúrne pamiatky. V prípade, že by ste mali pravdu, čo chválabohu nemáte, tak by bol Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prázdny.

 12. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  V použitom citáte je zrejmý dôraz na to, že “národne kultúrne pamiatky v tomto ponímaní už neexistujú od r.2002″ . Ide totiž o to, že zákon z roku 2002 ustanovil, že v SR máme v kategórii solitérov “iba” národne kultúrne pamiatky (NKP). Uvedená kniha však ako NKP uvádza tie pamiatky, ktoré boli NKP podľa predošlých zákonov, tých však bolo iba pár desiatok. V tom kniha čitateľa dezinformuje, z hľadiska platnej legislatívy je zavádzajúca. Čo je škoda.

 13. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  V použitom citáte je zrejmý dôraz na to, že “národne kultúrne pamiatky v tomto ponímaní už neexistujú od r.2002″ . Ide totiž o to, že zákon z roku 2002 ustanovil, že v SR máme v kategórii solitérov “iba” národne kultúrne pamiatky (NKP). Uvedená kniha však ako NKP uvádza tie pamiatky, ktoré boli NKP podľa predošlých zákonov, tých však bolo iba pár desiatok. V tom kniha čitateľa dezinformuje, z hľadiska platnej legislatívy je zavádzajúca. Čo je škoda.

  Vážený pane,
  na Vašom mieste by som opatrnejšie narábal s pojmami, aj vzhľadom na chaos, ktorý ste spôsobili k 1. aprílu 2002 iniciatívnym zmiešaním dovtedajších “kategorií solitérov” – ako príznačne ponímate Pamiatky.
  Radšej sa vyjadrite, ako sa (ne)prispieva k náprave stavu, kde je novela už vskutku jedinečného zákona, a ako sa darí ochrane prosredníctvom tzv. “územného plánu”, na ktorý nie je v praxi absolútne žiaden vplyv…

 14. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  :arrow: Skôr mi je smutno z tých, ktorým takmer do “popisu práce” patrí starostlivosť o kultúrne hodnoty, ako trestuhodne ich nechajú chátrať. Napr. Magistrát hl. mesta chce, aby mestské hradby zabezpečil štát, to isté čaká aj v prípade PKO.

  Omyl, pravdu nemáte, Hlavné mesto SR Bratislava (magistrát) ani iná obec nie je primárne zriadená primárne na to, aby chránila pamiatky. Na MK SR si to vysvetlujete zle. Toto patrí do “popisu práce” iných, no v prípade zmieneného PKO, napríklad, si to zjednodušili tak, že vec prevalili na ten nešťastný magistrát…

 15. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky

  Omyl, pravdu nemáte, Hlavné mesto SR Bratislava (magistrát) ani iná obec nie je primárne zriadená primárne na to, aby chránila pamiatky. Na MK SR si to vysvetlujete zle. Toto patrí do “popisu práce” iných, no v prípade zmieneného PKO, napríklad, si to zjednodušili tak, že vec prevalili na ten nešťastný magistrát…

  No ja by som si dovolila nesuhlasit s tymto nazorom. Vlastnik ma povinnost deklarovanu v Ustave starat sa o svoj majetok, ze je to “nahodou narodna kulturna pamiatka”, to na podstate nic nemeni.

 16. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky

  Omyl, pravdu nemáte, Hlavné mesto SR Bratislava (magistrát) ani iná obec nie je primárne zriadená primárne na to, aby chránila pamiatky. Na MK SR si to vysvetlujete zle. Toto patrí do “popisu práce” iných, no v prípade zmieneného PKO, napríklad, si to zjednodušili tak, že vec prevalili na ten nešťastný magistrát…

  No ja by som si dovolila nesuhlasit s tymto nazorom. Vlastnik ma povinnost deklarovanu v Ustave starat sa o svoj majetok, ze je to “nahodou narodna kulturna pamiatka”, to na podstate nic nemeni.

  Zjavne kvitne cynizmus niektorých prispievajúcich, a úplná neinformovanosť mimobratislavských diskutujúcich.
  1. PKO – žiaľ – nie je vyhlásená NKP ani vyhlasovaný pamiatkový fond (inak tiež pekný chaos s pojmami…).
  2. Áno, mesto (magistrát) má zabezpečovať to, čo navrhuje cynický diskutujúci (čo budú však zabezpečovať to, ktorí to majú v “popise práce”?) – ale v praxi, skutočnosti a realite si to mesto (magistrát) žiada povolenia stavbu PKO odstrániť (povolenie “stavebného úradu” – na ktorý sa zase tak veľmi spoliehate, aj dostalo, ibaže “štastnou” nečinnosťou expirovalo a predĺženie bolo “vykonané” vadne = toto je celý princíp hrdinstva…).
  internet: pko. estranky. sk

 17. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  ksč:
  Zjavne kvitne cynizmus niektorých prispievajúcich, a úplná neinformovanosť mimobratislavských diskutujúcich.
  1. PKO – žiaľ – nie je vyhlásená NKP ani vyhlasovaný pamiatkový fond (inak tiež pekný chaos s pojmami…).
  Cynizmus prispievateľov čitatelia tohto portálu spoznajú ľahko, aj bez ksč
  Čo sa týka pojmov, v “pamiatkovom zákone” chaos nie je, kto (si) ho hodlá vytvoriť, tomu sotva niekto môže zabrániť.
  Nuž a k PKO v BA sotva možno niečo dodať. Ak mesto vytrvalo a nástojčivo nechce svoj (kultúrny) majetok/areál, tak mu to žiadny zákon nenanúti, určite nie dlhodobo. Skôr či neskôr sa ho vlastník zbaví. Zrejme “všemocný” štát (ktorý na druhej strane sa zbavil značnej časti daní v prospech miest a obcí) má všetko odkúpiť a napriek nepriazni funkcionárov mesta sa má o ten majetok (PKO) starať. To by bolo skutočne veľké nedorozumenie, lebo aj za socializmu boli PKO typickými zariadeniami miest, nikdy nie štátu.

 18. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  ksč:
  Zjavne kvitne cynizmus niektorých prispievajúcich, a úplná neinformovanosť mimobratislavských diskutujúcich.
  1. PKO – žiaľ – nie je vyhlásená NKP ani vyhlasovaný pamiatkový fond (inak tiež pekný chaos s pojmami…).
  Cynizmus prispievateľov čitatelia tohto portálu spoznajú ľahko, aj bez ksč
  Čo sa týka pojmov, v “pamiatkovom zákone” chaos nie je, kto (si) ho hodlá vytvoriť, tomu sotva niekto môže zabrániť.
  Nuž a k PKO v BA sotva možno niečo dodať. Ak mesto vytrvalo a nástojčivo nechce svoj (kultúrny) majetok/areál, tak mu to žiadny zákon nenanúti, určite nie dlhodobo. Skôr či neskôr sa ho vlastník zbaví. Zrejme “všemocný” štát (ktorý na druhej strane sa zbavil značnej časti daní v prospech miest a obcí) má všetko odkúpiť a napriek nepriazni funkcionárov mesta sa má o ten majetok (PKO) starať. To by bolo skutočne veľké nedorozumenie, lebo aj za socializmu boli PKO typickými zariadeniami miest, nikdy nie štátu.

  Vážený pane,
  1. zákon nepoužíva a nečíta len jeho faktický (nie zákonodarný) autor, ale prakticky celá široká verejnosť a najmä právnický kvas, takže opatrnosti či predvídavosti nikdy nie je dosť – vlastne nie sú nijaké.
  2. nikto nehovorí o tom, že PKO sa má odkúpiť do majetku štátu (čo napokon práve zmienený zákon ako možnosť ustanovil); toto v cause nikdy nebolo témou, predmetom či cieľom, takže poklona za jej obohatenie. A celkom ste zabudli, že “funkcionári mesta”, a “stavebný úrad” rozhodli o majetku obyvateľov hlavného mesta Bratislavy bez ich vedomia, čo komentovať akosi nechcete…
  Alebo inak, ide o skúšanie demokracie a verejného záujmu, a veľmi dobre sa koná bez všeliakých ministerstiev, štátnych byrokratov a iných, s dlhodobo pštrosími postojmi.

 19. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  : Ak je spoločnosť “hluchá a slepá” k reálnemu stavu nášho kultúrneho dedičstva v mestách, obciach, krajine, ak nevie (?!) alebo nechce (?!) “čítať z knihy života”, nevníma obraz často “kultúrnej” biedy, tak aká publikácia, aká “propaganda” to môže vyriešiť ?! Existuje recept, no úspech “terapie” príde až po rokoch, čo žiadnej garnitúre prežívajúcej (a “prežúvajúcej”) od volieb k voľbám žiadne preferencie neprinesie. Ej veru, roboty na tejto “roli” je viac ako “na kostole”…

  Viete, problémom Vášho zmýšľania je – poznajúc Vaše mnohé príspevky pod rúznymi menami -, že každú iniciatívu, dobre mienenú radu, odkaz, podnet, názor, razom spolitizúvate, pričom ide o veci nielen apolitické, ale bez akéhokoľvek súvisu s politikou a jej exponentmi. Chápem, že na ministerstve je politikum veľmi blízko, v Slovenskej republike však máme občiansku spoločnosť, pričom jej členom (občanom) by sa nemali klásť prekážky pri správnej angažovanosti, aktivitách, pýtaní sa a pod. Na tento faktor a fenomén úplne zabúdate, a tým sa Vaše zmýšľanie veľmi zužuje – “vďaka” politizácii… Chcete tým povedať, že príve od Nch závisí bytie a nebytie?

 20. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  Pozrite, ksč (nomen omen !), prijal som ponuku správcu tohto portálu a ako Eo Ipso (podobne dorotka, saša, heretik, freya etc.) spolumoderujeme jednotlivé témy. Ak máte problém s nejakými ministerstvami, napíšte priamo trebárs ministrom, väčšina z nich patrila ku KSČ, možno si porozumiete. Týmto Vám vychádzam v ústrety, lebo som to práve “spolitizoval”. Česť práci !

 21. Re: Publikácia: Národné kultúrne pamiatky
  Ale ved to je Kralik Stano s Cacian! Keby bol Norbert z Vazca zas by bol knv. Tatka si clovek nevyberie.

Comments are closed.