Provinčný dom možno navštíviť aj prostredníctvom knihy

Obrázok k článku

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vydáva novú publikáciu s názvom Provinčný dom – história, architektúra, múzeum. Čitateľom v nej predstaví jedinečný historický objekt, v ktorom múzeum sídli od svojho vzniku, teda od 7. mája 1951. „Pre existenciu múzea bolo rozhodnutie o pridelení Provinčného domu za jeho sídlo kľúčové. Dnes sa Múzeum Spiša svojou budovou prezentuje aj identifikuje. Budova múzea je jeho značkou. Pre návštevníkov je to mnohokrát i prvým impulzom, aby doň vstúpili,“ informovala Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. Publikácia bude slávnostne predstavená v stredu 21. decembra o 16:00 v Provinčnom dome počas ďalšieho z podujatí s názvom Dvorné dialógy. Večer povedie historik Múzea Spiša Miroslav Števík za účasti autoriek knihy, architektky projektu Magdalény Janovskej a riaditeľky múzea Zuzany Krempaskej. Súčasťou večera bude aj komentovaná prehliadka zrekonštruovaných priestorov.

 

Autorka prvej časti publikácie Provinčný dom – história, architektúra Magdaléna Janovská čitateľom prináša komplexné informácie o histórii vzácnej kultúrnej pamiatky, o etapách jej architektonického vývoja, prestavbách, ale i výsledkoch poslednej rekonštrukcie, ktorú s kolektívom aj projektovala. „Bohatá fotodokumentácia prezentuje najnovšie výsledky architektonicko-historických a archeologických výskumov v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2015, uskutočnených v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu komplexnej obnovy Provinčného domu,“ priblížila Čarnogurská.

 

V druhej časti publikácie Provinčný dom –múzeum riaditeľka Zuzana Krempaská rámcovo dokumentuje obdobie spoločnej histórie Provinčného domu a múzea od roku 1951, keď sa stal sídlom Múzea Spiša, až po súčasnosť, keď je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. „Obsahovo a formou táto časť pokračuje v dokumentácii najdôležitejších stavebných a reštaurátorských zásahov do budovy, jej prestavieb, ale dokladuje i vznik a zánik expozícií v horizonte času, a to až do roku 2015, keď boli všetky existujúce expozície demontované a začala sa obnova múzea,“ doplnila Čarnogurská.

 

Záver publikácie je venovaný poslednej a najkomplexnejšej prestavbe Múzea Spiša až do jeho sprístupnenia v septembri tohto roka. Historická budova niekdajšej stredovekej radnice, ktorá je architektonicky najzaujímavejšou pamiatkou mesta, prešla rekonštrukciou za približne 2,4 milióna eur. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 percent, vo výške 10 percent zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja. Časovo trvala komplexná obnova od júla 2015 do júna 2016. „Sedem storočí histórie Provinčného domu je mostom, ktorý spája minulosť so súčasnosťou a jeho obnova umožnila Múzeu Spiša po 65 rokoch existencie plánovať a tvoriť novú etapu svojej histórie. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je spoločenskou inštitúciou, ktorá sa už siedme desaťročie významne podieľa na rozvoji kultúrneho života mesta, regiónu Spiš a zastáva i významné postavenie v rámci slovenského múzejníctva,“ dodala Čarnogurská.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Spišiaci si pripomenú prvú písomnú zmienku

Pred 800 rokmi sa Spiš dostal prvýkrát do písaných dejín. Pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Spiši sa na Spišskom hrade uskutoční v nedeľu 20. septembra 2009 slávnosť, ktorej súčasťou bude prezentácia novej knihy Dejiny Spiša I. Publikáciu spracoval kolektív autorov pod vedením Martina Homzu z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kniha približuje geografické pomery, faunu, flóru a históriu Spiša od najstarších dôb až po neskorý stredovek. Dejiny Spiša od stredoveku až po súčasnosť by mali byť obsahom druhej časti, informovala Dáša Uharčeková-Pavúková zo Spišského múzea v Levoči.