Nálezy z doby bronzovej vystavia na stanici v Púchove

Obrázok k článku

Prehistorické a stredoveké osídlenie, ktoré sa našlo vlani na jeseň počas modernizácie železničnej trate pri Púchove, spozná aj verejnosť. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková, významné archeologické nálezy, objekty obsahujúce keramické fragmenty, mazanicu a kostené zvyšky pochádzajú z neskorej doby bronzovej (1 000 – 700 pred. n. l.) a z vrcholného stredoveku (13. – 14. storočie). Podľa predbežných záverov z archeologického výskumu ide o časť širšieho sídliska, ktoré predstavuje hospodárske zázemie známej archeologickej lokality Horné Kočkovce – Skala. Výskum robila spoločnosť VIA MAGNA s. r. o., Vrútky na základe zmluvy so stavebnou spoločnosťou OHL ŽS, a. s., ktorá realizuje modernizáciu železničnej trate. Výsledky archeologického výskumu budú podľa Pavlikovej v blízkej budúcnosti prezentované verejnosti priamo na železničnej stanici v Púchove.

 

Archeologický výskum sa na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín nesmel konať v zime, lebo by to ohrozilo nálezy. Jeho jesenná časť sa uskutočnila od 16. do 29. septembra 2014. Výskum sa obnovil tento rok 1. apríla a trval do 15. mája. Nasledovalo spracovanie informácií. Preskúmalo sa 65 sídliskových objektov, ktoré sú dokladom intenzívneho osídlenia v neskorej dobe bronzovej a vo vrcholnom stredoveku. Našli sa fragmenty bohato zdobených keramických nádob, aj časť bronzovej spony z neskorej doby bronzovej. Dobre sa zachovali “fragmenty mazanice zo zachovanými odtlačkami kultúrnych rastlín – obilia a drevených konštrukčných prvkov – preklady stien”. Ako dodala Pavliková, “získané poznatky o preskúmanom sídlisku z neskorej doby bronzovej (1000 – 700 pred. n. l.) nám umožňujú lepšie pochopiť vývoj osídlenia tzv. lužickej kultúry, ktorej ľud tu v tejto dobe žil. Sídlisko neďaleko železničnej stanice v Púchove je súčasťou väčšieho sídelného komplexu, ktorý predstavuje hradisko na Skale v Horných Kočkovciach a pohrebisko na púchovskom sídlisku pod Lachovcom. Dôležitosť preskúmaného sídliska je o to väčšia, že ide iba o druhé komplexnejšie prebádané sídlisko z tohto obdobia v okolí Púchova”.

 

Okrem toho sa počas modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov našli na úseku trate Beluša – Hloža vlani na jeseň aj pozostatky stavieb z 18. a 19. storočia. Nález, pozostatok mosta z polovice 19. storočia a základy murovaného domu z prelomu 18. a 19. storočia od konca septembra do polovice októbra 2014 preskúmali pamiatkari z Trenčína. Podľa informácií hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej nález zasiahne stavba len čiastočne a vo väčšej časti ostane zachovaný. Keďže bol archeologický výskum ukončený, dá sa na tomto úseku trate pokračovať v stavebných prácach.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pri výstavbe nájomných bytov našli sídlisko z doby bronzovej

Pri výkopových prácach počas výstavby nájomných bytov s nižším štandardom v obci Abovce v okrese Rimavská Sobota bolo uplynulý týždeň porušené sídlisko z doby bronzovej. „Počas záchranného archeologického výskumu bola preskúmaná časť plochy, na ktorej boli objavené keramické fragmenty pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej (1 500 – 1 100 pred Kr.),“ agentúru SITA informoval archeológ Alexander Botoš z Gemersko-malohontského múzea. Ako doplnil, objavené boli aj nálezy, ktoré možno priradiť k materiálnej náplni kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej (1 100 – 700 pred Kr.).

Odpovede

Comments are closed.