Pri Dóme sv. Mikuláša našli hroby z 13. storočia

Obrázok k článku

Archeologický výskum v okolí Dómu sv. Mikuláša v Trnave odhalil hroby z 13. storočia. Vedúci výskumu Erik Hrnčiarik z Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity povedal, že mohli patriť Trnavčanom, ktorým boli presne pred 770 rokmi udelené kráľovské výsady uhorským kráľom Belom IV.„Zatiaľ sme našli 56 hrobov, je ich tu však oveľa viac,“ informoval Hrnčiarik. Dodal, že presný počet hrobov je ťažké určiť, lebo medzi starými sú aj novšie. Najstaršie doteraz objavené hroby cintorína pri kostole pochádzajú z 13. storočia. Po obvode kostola sa našli najmä hroby novorodencov, čo súvisí so stredovekými zvykmi pochovávať nepokrstené dojčatá ku kostolu. Niektoré nájdené kostry sú podľa archeológov vo veľmi dobrom stave. „Kostry vyčistíme, zdokumentujeme a zistíme pohlavie a choroby, na ktoré títo ľudia zomreli,“ informoval Hrnčiarik. Archeológovia našli aj zaujímavé nálezy ako bronzové krížiky, z časti neporušený čepiec či zachovalý pozostatok dreveného kríža.

Za pozoruhodný nález Hrnčiarik považuje 96 centimetrov široké múry, ktoré archeológovia nevedia zaradiť. „Viac sa dozvieme, keď okolie múrov prehĺbime, ale je dosť možné, že existovali ešte predtým, ako postavili kostol,“ načrtol Hrnčiarik. Archeologický výskum bude pokračovať až do konca septembra. Zaujímavé objavy očakávajú archeológovia budúci týždeň, kedy by sa mali presunúť k severnej časti kostola. „Máme indície, že by tam mali byť pozostatky rotundy sv. Juraja, ktorú po rozšírení sakristie zbúrali,“ prezradil Hrnčiarik.

Archeologický výskum je súčasťou záchrany a celkovej rekonštrukcie Dómu sv. Mikuláša. Zastrešuje ho mesto Trnava spolu s občianskym združením Trnavské dominanty, ktoré pripravuje aj výstavu všetkých nálezov v priestoroch medzi vežami dómu. Mesto na práce uvoľnilo z rozpočtu 2,4 milióna korún (79 655 €).

Prvé zmienky o románskom farskom Kostole sv. Mikuláša sú z druhej polovice 11. storočia. Farský kostol stál vo východnej časti dnešného mesta, na vretenovitom trhovisku románskeho sídliska, ktoré vzniklo na tzv. českej obchodnej ceste. Kostol bol preto zasvätený sv. Mikulášovi, patrónovi obchodníkov. Pôvodná stavba bola v polovici 14. storočia zbúraná a na jej základoch začali v roku 1380 stavať nový gotický kostol.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pri výstavbe R1 našli archeológovia 300 hrobov

Vyše 300 hrobov dávnych obyvateľov okolia Nitry už našli archeológovia pri výskumoch súvisiacich s výstavbou rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra – Tekovské Nemce. Najväčšie je v Čiernych Kľačanoch a pochádza z 11. storočia. Z rovnakého obdobia pochádzajú aj hroby v Tesárskych Mlyňanoch, kde je okrem toho aj pohrebisko z doby sťahovania národov. Menšie pohrebisko najnovšie archeológovia objavili v Selenci. Okrem toho nachádzajú po celom úseku budúcej cesty roztrúsené hroby z rôznych dôb.

Odpovede

 1. Pri Dóme sv. Mikuláša našli hroby z 13. storočia

  V dnoch 8.-9.septembra 2008 sa bude konat v Trnave konferencia “Trnava a pociatky stredovekych miest” sucastou ktorej bude aj exkurzia po najstarsich mestskych stavbach. K vyvoju kostola sv.Mikulasa bude mat vyklad Mgr.Zacharova z KPU Trnava a k archeologickemu vyskumu a nalezom bude mat vyklad doc. PhDr. Klara Kuzmova, CSc. z katedry klasickej archeologie FF TU.

 2. Re: Pri Dóme sv. Mikuláša našli hroby z 13. storočia
  jeeeej… tomu to sa hovori informacie vcas a na spravnom mieste…
  teda pre uskalienku urcite :)
  Trnava taky moja srdcovka… kedze tatino z Trnavy, nejake tie dni detstva tam ja veru stravila… ci uz prazdninove alebo vikendove… :sunny:

  Vstup: voľný

  Program:

  8.9.2008 Pondelok
  8.30 prezentácia
  9.00 slávnostný príhovor primátora mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka
  9.20 Privilégiá slobodného kráľovského mesta Trnava
  Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  9. 40 Trnavský erb a pečať
  Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. Riaditeľ Ústavu dejín Trnavskej univerzity, Trnava, Slovenská republika
  10.00 Porovnanie podmienok vzniku Trnavy a slovenských miest
  Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Slovenská republika

  10.20 prestávka na občerstvenie

  11. 00 Osídlenie a netrvanlivá zástavba v počiatkoch mesta Trnava
  Mgr. Jozef Urminský Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Hlohovec , Slovenská republika
  11. 20 Prvotná murovaná mestská zástavba Trnavy – meštianske domy, sakrálna architektúra
  Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. Osuského 46, Bratislava, Slovenská republika
  11. 40 Premeny stredovekého opevnenia Trnavy v 13. a 14. stor.
  Ing. arch. Ivan Staník Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Slovenská republika
  12. 00 Trnava za Matúša Čáka Trenčianskeho
  Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc. Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  12.20 diskusia

  13.00 obedňajšia prestávka

  14.00 Lokačné mesto v Sliezsku, parcelácia, pôdorysný plán, typická zástavba parcely,
  prvé meštianske domy

  Dr. hab. inž .arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław, Rzeczpospolita Polska
  14.20 Zakladanie stredovekých miest v južnom a strednom Bádensku (Breisach – Freiburg – Lahr – Offenburg): kontinuita a prerušenie vývoja
  Dr. Niklot Krohn Institut für Ur – und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Bundesrepublik Deutschland
  14.40 Plot and system of plots in a 13th c. founded town – the example of Buda
  Dr. Andras Vegh Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, Magyarország
  15.00 prestávka na občerstvenie
  15.20 Brno 13. století ve vztahu ke střednímu Podunají
  David Merta – Mgr. Marek Peška Archaia, Brno o.p.s., Brno, Česká republika
  15.40 Počiatky mesta Nitra
  PhDr. Peter Bednár, CSc. – PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra, Slovenská republika
  16.00 diskusia

  17.00 obhliadka priestorov obnovenej stredovekej radnice

  20.00 spoločenský večer v pivnici stredovekej radnice

  9.9.2008 utorok
  9.00 Pramene k počiatkom stredovekých miest na strednom Slovensku
  Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen Dumte 32, 485 65 Steinfurt, Bundesrepublik Deutschland
  9.20 Porovnanie výsadných práv českých a slovenských miest v 13. storočí
  Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. Pod Školou 10, 150 00 Praha, Česká republika
  9.40 Mesto ako opevnený priestor
  PhDr. Vladislav Razím Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Praha, Česká republika
  10.00 Patrocínium „sv. Mikuláš“ vo vzťahu k zakladaniu miestDoc. PhDr. Michal Slivka, CSc. Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

  10.20 prestávka na občerstvenie

  11.00 Kráľovské sídla v zakladaných mestách
  PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Slovenská republika
  11.20 Mendikanti v mestách na Slovensku
  PhDr. Štefan Oriško, CSc. Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  11.40 Počiatky mesta Žilina
  PhDr. Jozef Moravčík Pittsburská 7/80, 010 08 Žilina, Slovenská republika
  12.00 Obraz Bratislavy 13.storočia vo svetle najnovších archeologických výskumov
  PhDr. Branislav Lesák, Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava, Slovenská republika
  12.20 diskusia a ukončenie prednáškovej časti seminára

  13.00 obedňajšia prestávka

  14.00 exkurzia po najstarších trnavských mestských stavbách – hradby, klariský kláštor s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, farský Kostol sv. Mikuláša, špitálsky Kostol sv. Heleny, pivnice vybraných meštianskych domov pre záujemcov možnosť prehliadky originálu privilegiálnej listiny v Štátnom archíve pobočka Trnava

  18.00 ukončenie exkurzie

  zdroj: http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/konferencie-usporiadane-pUsr/

 3. Re: Pri Dóme sv. Mikuláša našli hroby z 13. storočia
  Začali s terénnymi úpravami v okolí Dómu sv. Mikuláša

  21. júla 2008 (SITA) – Na záchrane a celkovej rekonštrukcii najvýznamnejšej sakrálnej stavby v Trnave – Dómu sv. Mikuláša – sa stále pracuje. Ako potvrdil Dušan Béreš z Odboru investičnej výstavby Mestského úradu Trnava, oddnes do septembra sa budú robiť terénne úpravy, ktoré by mali pomôcť už uskutočneným opatreniam proti vlhnutiu múrov.

  Cieľom úprav je podľa Béreša znížiť výšku pôdy približne o tridsať centimetrov na stredovekú úroveň, upraviť spád terénu v smere od dómu a zabezpečiť, aby dažďová voda odtekala do kanalizácie. Súčasťou budú aj reštaurátorské práce a archeologický prieskum v tejto lokalite. Predpokladané náklady na realizáciu sú približne 2, 4 milióna korún (79 655 €), zaplatí ich mesto. Projektovú dokumentáciu vypracoval Jozef Alchus z občianskeho združenia Trnavské dominanty, ktoré vzniklo s cieľom prezentovať chrám nielen po sakrálnej, ale aj po spoločensko-historickej stránke. Združenie systematicky a dlhodobo pracuje na prezentácii, záchranných prácach a následnom výskume lokality Dómu sv. Mikuláša. Jeho členovia majú v pláne podľa vzoru chrámov v zahraničí sprístupniť aj niektoré veže a krypty, v ktorých sú niekoľko sto rokov pochovaní ostrihomskí kardináli. Ako informoval Alchus, najbližšou aktivitou združenia by mala byť inštalácia takmer päťstoročných zvonov Štefana a Barbary, ktoré momentálne opravujú v Holandsku.

  Dóm sv. Mikuláša pochádza z druhej polovice 11. storočia a je zasvätený patrónovi kupcov sv. Mikulášovi. Pôvodná stavba bola v polovici 14. storočia zbúraná a na jej základoch začali v roku 1380 stavať nový gotický farský kostol. Dominantou kostola sú dve veže – väčšia južná a menšia severná, ktoré boli vybudované počas rozsiahlych opráv v rokoch 1526 až 1567.

Comments are closed.