Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

NOSTAGIA expo 2006, Odborný program 9. 12. 2005, PREZENTÁCIA MÚZEJNÝCH ZBIEROK PROSTREDNÍCTVOM GLOBÁLNYCH SIETÍ

Bratislava, Vajanského nábrežie 2, Knižnica Slovenského národného múzea, 3. poschodie11.00 hod.
Kultúrne dedičstvo na webe – informácie, prezentácie, zbierky
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD. – Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Aplikácie virtuálnej a obohatenej reality v elektronickom vzdelávaní
(15 min) a diskusia

Mgr. Michal Hrčka – portál www.obnova.sk
Múzeá, múzejníci a web
(15 min) a diskusia

PhDr. Jana Jelínková – Univerzitná knižnica
Pamäť Slovenska na webe
(15 min) a diskusia

Prestávka

13.30 hod.
Digitalizácia múzejných zbierok a prístup k informáciám
Ing. Nadežda Andrejčíková – Cosmotron systems
Autority a ich úloha pri spracovaní múzejných zbierok
(20 min) a diskusia

Ing. Róbert Sičák – projektový manažér Edico sk
Nástroje CEMUZ na sprístupnenie informácií o múzejných zbierkach cez web (AiP Safe novej generácie)
Nástroje CEMUZ na digitalizáciu zbierok v múzeách (vývoj funkcií ESEZ v roku 2005)
(20 min) a diskusia

Mgr. Ján Jurkovič – SNM
Priority múzeí v informačnej spoločnosti
(10 min) a diskusia
Výročné správy on-line
(10 min) a diskusia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNM spúšťa projekt digitalizácie múzejných zbierok

Slovenské múzeá sa chcú priblížiť nielen vedeckej obci, ale i širokej verejnosti. Slovenské národné múzeum v Bratislave preto spúšťa pilotný projekt pod názvom Múzeum 21. storočia, ktorý je zameraný na digitalizáciu múzejných zbierok. “Pred dvadsiatimi rokmi ešte nebola iná možnosť, ako ísť do múzea za konkrétnym človekom a vyžiadať si predmet, ktorý ste chceli bádať,” uviedol vedúci tímu Ján Jurkovič. Podľa neho však v projekte, ktorý sa pilotne overuje na pôde Múzea židovskej kultúry v Bratislave, idú na vyššiu úroveň. “Artefakty môžeme bádať on-line. V praxi to znamená, že záujemca o históriu nebude musieť cestovať za expozíciami a nebude musieť žiadať o vyhľadanie, či zapožičanie reálneho predmetu. Namiesto toho bude mať on-line prístup k jeho digitálnemu zástupcovi a odborným informáciám,” konštatoval s tým, že okrem toho bude možné vytvoriť dvoj- či trojrozmernú kópiu predmetu.

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.