Fórum konzervátora 2005

Slovenské národné múzeum, Bratislava a Slovenská národná knižnica, Martin pozývajú na seminár „Fórum konzervátora“.P R O G R A M

3. november 2005

8. 30 – 9. 30 Registrácia účastníkov
9. 30 – 11. 00 Otvorenie seminára
Stav konzervovania a reštaurovania vo fondových inštitúciach – múzeá, knižnice, archívy PhDr. Gabriela Podušelová, Slovenské národné múzeum, Bratislava, Ing. Vladimír Bukovský, Slovenská národná knižnica, Martin, Ing. Jozef Hanus , Slovenský národný archív, Bratislava, Komisia konzervátorov – reštaurátorov a preparátorov pri Asociácii, múzeí a galérii ČR, Ing. Ivo Štěpánek , Technické muzeum v Brně Možnosti ďalšieho vzdelávania konzervátorov a reštaurátorov archívnych a knižničných dokumentov v SR, Ing. Jozef Hanus, SNA, Ing. Emília Hanusová, Univerzitná knižnica, Bratislava, Ing. Vladimír Bukovský, SNK, Doc.Ing. Svetozár Katuščák, PhD.,
11. 00 – 11. 15 P r e s t á v k a
11. 15 – 13. 00 Reštaurovanie obrazu Korunovanie Panny Márie – metódy a postup

Ružena Škuciová, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum,

Bratislava

Reštaurovanie textilných fragmentov

Sylvia Birkušová, SNM – Historické múzeum, Bratislava

Reštaurovanie antependia

Zlatica Čelárová, reštaurátorka

Reštaurovanie plagátu „Národní výstava 1895“
Bc.Dana Modráčková, Regionální muzeum v Chrudimi

13. 00 – 14. 30 O b e d ň a j š i a p r e s t á v k a

14. 30 – 15. 45 Reštaurovanie a konzervovanie polychrómovaného dreva

Mgr. art. Gabriela Posová, SNM – Múzeum Bojnice

Výroba kópií archeologických nálezov

Ing. Martin Mrázek, Technické muzeum v Brně

Škroby a deriváty celulózy na glejenie a lepenie papiera

Ing. Alena Maková, Ing. Ivan.Kuka, Zdenka Kyšková – SNK Martin

15. 45 – 16. 00 P r e s t á v k a

16. 00 – 17. 15 Železogalové atramenty – vznik a podstata, degradačné účinky.

Prieskum stavu rukopisov v SR

Ing. Jozef Hanus, Ing.J.Mináriková – SNA Bratislava, Ing. Emília

Hanusová, UK Bratislava, Ing. Alena Maková, SNK Martin

Poškodenie rukopisného dokumentu koróziou železodubienkového

atramentu

Bc. Anna Boďová, Ing.Vladimír Bukovský, Mgr. Peter Sabov

SNK Martin

Metodické centrum konzervácie Technického muzea v Brně –

vysúšacie a sterilizačné pracovisko

Ing. Alena Selucká, Technické muzeum v Brně

17. 15 Diskusné fórum

4. november 2005

8. 30 – 10. 15 Dokumentácia umelecko-remeselných prác konzervátora

Ján Špaček, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín

Konzervátor a ďalšie zdroje informácií

Renata Pelíšková, Technické muzeum v Brně

Uloženie zbierok v depozitári textilu SNM – Historického múzea

Mgr.art. Katarína Ondrejková, SNM – Historické múzeum, Bratislava

Prieskum klimatických podmienok v hlavnej budove Národného

múzea v Prahe s ohľadom na preventívnu ochranu zbierkových

predmetov

Ing. Jinřiška Drozenová, Národní muzeum, Praha

10. 15 – 10. 30 P r e s t á v k a

10. 30 – 12. 15 Svetlo – podstata a degradačné účinky a stav ochrany v niektorých

archívoch a knižniciach

Ing. Jozef Hanus, Ing. J.Mináriková, Ing. Z.Szabóová – SNA Bratislava,

Ing. Emília Hanusová, UK Bratislava, Ing.Vladimír Bukovský, SNK

Vplyv svetla na blok drevitého papiera

Ing. Vladimír Bukovský, Ing. Mária Trnková, Mgr. Peter Oravec –

SNK Martin, P. Nemeček

Testovanie modelovej knižnice – 1. úroveň

Ing.Vladimír Bukovský, Ing. Ivan .Kuka, Ing. Mária.Trnková,

SNK Martin

12. 15 – 13. 00 Diskusia, záver

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Odkaz na pergamene

Slovenská národná knižnica Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov
Archív literatúry a umenia Národný bibliografický ústav si Vás dovoľujú pozvať
na odborný seminár, workshop a výstavu Odkaz na pergamene

Noc múzeí a galérií

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia