Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Obnova.sk Fotografia

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, keramika, mozaika, dekoratívna maľba a iné. Grant je určený na realizáciu projektu s názvom „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“, ktorý sa bude realizovať 10 mesiacov od decembra 2005 do septembra 2006. Cieľom projektu je vybudovať pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov, ktorým bude poskytovať možnosť získania odbornej praxe a napomáhať pri umiestnení na trhu práce. Po obsahovej stránke je projekt zameraný na vzdelávanie v oblasti malého a stredného podnikania a odbornú prax v dielňach a na stavbách pri obnove historických pamiatok. Vzdelávanie a odborná prax v dielňach bude realizované v priestoroch Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Prax na stavbách bude realizovaná u vybraných zamestnávateľov na konkrétnych stavbách. Úspešní absolventi projektu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávacieho kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR „Základy podnikania“ a Osvedčenie o absolvovaní odbornej praxe u zamestnávateľov. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Nezamestnaní absolventi v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo a iné, sa môžu prihlásiť do 17. februára 2006 (po tomto termíne sa prosím informujte na doleuvedených kontaktoch) osobne na SPŠ Samuela Mikovíniho alebo na tel.č. 0915956623. Všetky náklady spojené s realizáciou projektu účastníkom uhradené z rozpočtu projektu.

Viac informácií na www.skola.obnova.sk

Obnova.sk Fotografia
Číslo projektu: 2003-004-995-03-11-7
Názov projektu: Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Bratislavské múzeá tretej generácie vyškolia múzejníkov

Slovenské národné múzeum začína projekt Bratislavské múzeá tretej generácie, ktorý je určený pre pracovníkov múzeí vo verejnej správe v Bratislavskom kraji. Kurátori, múzejní pedagógovia, pracovníci, ktorí sú v kontakte s návštevníkmi, ale aj ekonómovia, či riaditelia sa budú najbližšie dva roky školiť a rozvíjať svoje odborné skúsenosti. Agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová zo Slovenského národného múzea (SNM).