SAMOSATO 99~09

Pozývame vás na výstavu SAMOSATO 99~09, ktorá predstavuje prácu pedagógov a absolventov SPŠ Samuela Mikovíniho a bývalej SPŠ S. Stankovianského. Prevažne z odborov reštaurátorské a konzervátorské práce so zameraním na papier a knižnú väzbu a konzervovanie a reštaurovanie omietok a štuky. Práce predstavia voľnu a úžitkovú tvorbu desaťčlenného kolektívu k desaťročnému výročiu prvých absolventov umeleckých odborov na tejto škole.

Vystavujú: Radovan Blaho, Michal Hrčka, Martin Hološka, Štefan Kocka, Marian Ruman, Ivan Slovenčák, Martin Sitár, Viktor Šima, Lubomír Šlauka, Juraj Vojčiak

Vernisáž výstavy 25. 9. 2009 o 17:00 v Knižnici Starého zámku v B. Štiavnici. Výstava potrvá do 20. 10. 2009. Spoluorganizátorom výstavy je Slovenské banské múzeum a SPŠ Samuela Mikovíniho.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, keramika, mozaika, dekoratívna maľba a iné. Grant je určený na realizáciu projektu s názvom „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“, ktorý sa bude realizovať 10 mesiacov od decembra 2005 do septembra 2006.

Odkaz na pergamene

Slovenská národná knižnica Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov
Archív literatúry a umenia Národný bibliografický ústav si Vás dovoľujú pozvať
na odborný seminár, workshop a výstavu Odkaz na pergamene

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.