Práce na obnove sninského kaštieľa sa darí robiť v predstihu

Obrázok k článku

Rekonštrukcia kaštieľa v Snine pokračuje, dokonca je v predstihu oproti pôvodnému harmonogramu prác. Ani zimné mesiace nezabrzdili stavbárov. Od októbra minulého roka sa stavba temperovala. Začalo sa s osadzovaním žuly na podlahu do vstupnej haly. Do objektu namontovali interiérové dvere. V banketovej miestnosti ukončili reštaurovanie maľby stropu. Teraz odborníci finišujú s prácami na reštaurovaní vnútorných kamenných prvkov. Konštatovali to počas posledného kontrolného dňa v uplynulých dňoch zástupcovia sninskej radnice, zhotoviteľ stavby, projektant aj pamiatkari. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Krupa, stavebné práce na projekte Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina postupujú v predstihu napriek tomu, že sa v priebehu rekonštrukcie ukázali neplánované poškodenia časti konštrukcie krovu a tým aj práce navyše.

Koncom minulého roka stavbári odstránili z areálu kaštieľa vedľajšie stavby ako staré dielne, sociálno-prevádzkovú budovu, garáže, ktoré zaberali priestor a špatili okolie. Na jar tu urobia terénne úpravy, vysejú trávu a vysadia zeleň.

Kaštieľ z 18. storočia rekonštruuje mesto Snina. Radnica na projekt Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina získala nenávratný finančný príspevok vo výške 2,4 mil. eur z Regionálneho operačného programu, pričom z vlastných zdrojov prispeje v rámci spolufinancovania sumou viac ako 121-tis. eur. Obnova kaštieľa je naplánovaná do konca tohto roka. Objekt bude slúžiť na kultúrne a reprezentačné účely.
Projekt počítal s opravou vonkajších a vnútorných povrchov, výmenou okien a dverí, rekonštrukciou podláh, výmenou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zdravotechniky, vykurovania a všetkých pripojení na inžinierske siete. Celkovo bude zrekonštruovaná podlahová plocha o výmere 1 233 metrov štvorcových. V exteriéri objektu stavbári dostali za úlohu spevniť všetky plochy, vymeniť osvetlenie a objekt nanovo oplotiť.

Kaštieľ sa nachádza v centre Sniny. Vzhľadom k jeho historickému významu má mesto v pláne využívať zrekonštruovaný objekt ako kultúrno-spoločenské centrum, poskytujúce viaceré služby. Plánuje tu otvoriť muzeálnu expozíciu, galériu, knižnicu a priestory budú slúžiť tiež pre prezentáciu celého regiónu.

Správcom objektu bude Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine. Jeho riaditeľ Daniel Andráško pre agentúru SITA uviedol, že doteraz nemali skúsenosti s muzeálnymi exponátmi, preto vypísali výberové konanie na pracovnú pozíciu kurátor – muzeológ. Termín na doručenie požadovaných dokumentov je do 13. februára.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Thurzovský kaštieľ v Bytči

Norma Urbanová – Ľubica Veľasová
Jedno z najvýznamnejších renesančných feudálnych sídiel šľachty, kaštieľ v Bytči, nebol napriek svojmu nespornému architektonickému a historickému významu doposiaľ komplexne skúmaný. Ani výskum kolektívu pracovníkov Pamiatkového ústavu v Bratislave v roku 1999, ktorý bol determinovaný plnou prevádzkou v ňom sídliaceho Štátneho oblastného archívu, nemôžeme chápať ako uzavretý. Priniesol však niektoré nové poznatky o architektonickom vývoji tohto objektu, ktoré môžu zásadným spôsobom prispieť k uchovaniu jeho najväčších hodnôt.

Regenerácia historických mestských centier v Severnom Porýní – Westfálsku

Viac ako hrozná a ničivá sila druhej svetovej vojny a bytová výstavba po jej skončení poškodilo obraz starých miest v Nemecku plánovanie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Hlavným zámerom bolo všestranne vychádzať v ústrety automobilizmu a expandujúcej ponuke tovaru a služieb. Tento cieľ sa nedal realizovať v rámci úzkych historických parciel s drobnou delenou zástavbou. Začalo sa preto s prestavbou.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.